پست های برچسب: کارن وفاداری

03.2.2018

فرزند کارن وفاداری در گفت‌وگو با رادیوفردا؛ «نگران آینده پرونده هستیم»

رادیوفردا: کارن وفاداری، شهروند ایرانی-آمریکایی، و همسرش آفرین نیساری تابستان سال ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شدند. بیش از یک سال طول کشید تا در نهایت در آذر ماه امسال دادگاه حکمی سنگین برای هر دوی صادر کرد.
کارن وفاداری با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «اشاعه فحشا» یا داشتن مشروبات الکی، به تحمل ۲۷ [...]

Free Blog Themes and Blog Templates