پست های برچسب: کاندیدهای ریاست جمهوری

06.26.2024

تأکید راغفر بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی: دولت برای تحقق مسئولیتش توانایی ندارد

صدای آمریکا: یک اقتصاددان در ایران در تحلیل شعارهای تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای جانشینی رئیسی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که در نظام حاکم بر ایران دو دولت وجود دارد: یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری […]

Free Blog Themes and Blog Templates