پست های برچسب: کشتی ایرانی

04.28.2019

کشتی ایرانی مشکوک در سواحل لیبی تحت بازرسی قرار می‌گیرد

رادیوفرانسه: کشتی ایرانی به نام “شهر کرد” که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا قرار دارد. دولت وفاق ملی لیبی، یک کشتی ایرانی را برای بازرسی به ساحل برد. این کشتی به اسم “شهر کرد”، در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا قرار دارد. طرفداران ژنرال حفتر ادعا کرده‌اند که این کشتی حامل اسلحه […]

Free Blog Themes and Blog Templates