پست های برچسب: کمک هزينه

02.27.2013

پرداخت کمک هزينه خريد آجيل به کارمندان يک نهاد مشهور

خراسان: بر اساس دستور رييس يکي از نهادهاي مشهور کشور، مقرر شده به تمامي کارمندان رسمي و قراردادي اين مجموعه مبلغ 100 هزار تومان کارت هديه به عنوان کمک هزينه خريد آجيل و تنقلات ايام نوروز اختصاص يابد. اين مسئول در بخشنامه خود تاکيد کرده است که اين رقم بايد حداکثر تا 20 اسفند در […]

Free Blog Themes and Blog Templates