پست های برچسب: گفتگو

01.14.2013

گفتگو با پدر، برادر و خواهر کرامت الله زارعیان دانشجویی که جسدش در حمام پیدا شد

مسیح علینژاد: پدر، برادر و خواهر کرامت الله زارعیان دانشجویی که جسد او در حمام خانه اش پیدا شده است در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار گفته اند که بر اساس نظریه پزشکی قانونی کرامت الله زارعیان خودکشی نکرده و علت و مکان مرگ نا معلوم اعلام شده است. به همین دلیل آنها [...]

Free Blog Themes and Blog Templates