21.06.2013

ملیجکِ هاشمی رفسنجانی و خمره رنگ رزی اصلاح طلبان حکومتی

خودنویس: در روزهای آینده اصلاح‌طلبان حکومتی به همراهی بوق‌های تبلیغاتی رسانه‌های استعماری سعی خواهند کرد سطح خواسته‌های مردم را کاهش دهند و ضمن پاک کردن حافظه تاریخی مردم از وقایع سالیان گذشته جنایت‌کاری به نام علی خامنه‌ای و تفکر پوسیده ولایت فقیه را از زیر ضرب خارج کنند.

اعلامیه سبز: با درود و هزارن درود بر شیر زنان و دلاور مردانی که به ننگ و خفتِ بازیچه شدن در دستگاه اهریمنی ضحاک زمان، کاوه وار «نه» گفتند و پرچم شرف و غرور ملی را در اهتزار نگاه داشتند.

نمایش حکومتی خرداد ۹۲ با بیرون کشیدن یک چهره امنیتی و اطلاعاتی از «صندوق تجمیع آرا» به پایان رسید. حسن روحانی نماینده روضه خوان علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت رژیم ولایت فقیه از سال ۱۳۶۸، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۹، نماینده مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری از سال ۱۳۷۸، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نظام اهریمنی از سال ۱۳۷۱، معاون فرمانده شش سال کشورگشایی و «تهاجم مقدس» به خاک عراق، یکی از عوامل سرکوب قیام دانشجویی سال ۷۸، توهین کننده به جنبش سبز و قیام آفرینان عاشورای ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹ و یکی از سینه چاکانِ سرسپرده در درگاه فرعون زمان، پس از زد و بندهای پشت پرده در یکی دیگر از خیمه شب بازیهای رژیم منحوس ولایت فقیه از «اتاق تجمیع آرا» بیرون کشیده شد و در پست «تدارکات‌چی» ولی فقیه منصوب گشت.

در این شعبده بازی جدید، ملیجکِ دست پرورده هاشمی رفسنجانی طی چند روز در خمره رنگ‌رزی اصلاح‌طلبان حکومتی به عنوان «اصلاح‌طلب» رنگ گردید و با زور و ضرب بوق‌های تبلیغاتی استعماری و ماله کشان حرفه‌ای به عنوان ناجی جدید به ملت قالب گردید تا شاید از برکت این حرکت جان نثارانه در «حفظ نظام شیطانی» تکه استخوانی از خوان گسترده چپاول و غارت نصیب اصلاح‌طلبان حکومتی گردد و چراغ دکان عافیت‌طلبی و منفعت‌طلبی تحت لوای نام اصلاح طلبی روشن بماند.

مهندسی آرا این بار به طرز مضحکی علاوه بر کاهش پنج میلیونی تعداد واجدین شرایط از پنجاه و پنج میلیون به پنجاه میلیون، تعداد کل شرکت کنندگان را رقم هفتاد و دو درصد از واجدین شرایط و رای نفر پیروز را در مرز پنجاه درصد و حدود هیجده میلیون اعلام کرده است. از طرفی رای پنج نامزد دیگر نیز در همین اندازه توزیع شده است. رژیم منحوس ولایت فقیه به طرز آشکاری چند هدف عمده را از این عدد سازیها دنبال می‌کند:

۱- نمایش به اصطلاح دقت در سیستم رای گیری در نظام جمهوری ولایت فقیه تا آنجا که رژیم قادر به جابجایی حتی چهارصد هزار رای برای کشاندن این نمایش مسخره به دور دوم نیز نبوده است.

۲- رد هرگونه تقلب در انتصابات ۸۸ و زیر سوال بردن ادعای پایه ای در شکل گیری جنبش سبز.

۳- نشان دادن و جا انداختن پایه اجتماعی ۵۰ درصدی انصار ولایت منحوس فقیه تحت عنوان اصول گرایی.

۴- سرمایه گذاری برای انجام مهندسی‌های آتی با توجه به پایه اجتماعی ذکر شده.

از پس از اعلام نتایج مهندسی شده آرا، جریان ورشکسته فکری و سیاسی اصلاح‌طلبی حکومتی، خروج این عنصر امنیتی معلوم الحال از ءاتاق تجمیع آرأ را پیروزی خویش تلقی می‌کند و شادی و هلهله سر داده است که توانستیم بار دیگر وظیفه «حفظ نظام» را به انجام برسانیم، کارایی خویش را در بارگاه ولایت نشان دهیم و دکان عافیت‌طلبی و منفعت‌طلبی شانزده ساله تحت لوای نام اصلاح طلبی را حفظ کنیم! آری! آنجا که پای منافع و سهم از خوان چپاول و غارت است به مانند مور و ملخ از سوراخهای خود به بیرون می خزند و متحد و همصدا سهم خویش را طلب می کنند ولی آنگاه که زمان دفاع از حقوق ملتی مظلوم است هیچ اثر و نشانه‌ای از ایشان نیست و این است ماهیت جریان منحطی که سر در آخور رژیم شیطانی دارد.

خبر بد برای ورشکستگان فکری و سیاسی اصلاح‌طلب حکومتی آن است که این هلهله و شادی نیست! این سوگواری شما بر سر گور اصلاح‌طلبی حکومتی است. با این خودفرشی که با وقاحت تمام به انجام رساندید و خود را بازیچه‌ی کثیف‌ترین و منفعت‌طلب ترین فرد این نظام شیطانی کردید، همان تتمه آبروی خود را نیز بر باد دادید. این چگونه پیروزی است که برای آن موسوی و کروبی را به فروش رساندید و ءراه سبز امیدٔ را در پیش پای «راه سبز رفسنجان» ذبح نمودید؟ اکنون چه تفاوت است میان شما و دیگر باندهای مافیایی چپاول و غارت در نظام شیطانی که برای دریدن ملت ایران دندان تیز کرده‌اند؟

حسن روحانی، این چهره امنیتی و ملیجکِ هاشمی رفسنجانی و سرسپرده دستگاه جهل و جنایت، برای شما چه می خواهد بکند؟ دیر نیست که ماهیت ذاتی نظام شیطانی خود را در عمل تحمیل خواهد کرد و آنگاه تشخیص سره از ناسره به مانند روز بر همگان آسان خواهد بود. به قماری ابلهانه دست زدید که نتیجه آن از هم اکنون آشکار است. برنده این قمار ابلهانه، هاشمی رفسنجانی از کثیف ترین و منفعت‌طلب ترین معماران این بنای شیطانی و روضه‌خوان علی خامنه‌ای کارگردان سیرک جمهوری اسلامی خواهد بود. هاشمی رفسنجانی همان کسی است که تنها پس از گذشت ساعاتی از اعلام نتایج نمایش مسخره خرداد ۹۲ آن را نمونه ای از «دموکرات ترین انتخابات دنیا» معرفی می کند. راستی چه خوب شد که از ملیجکِ هاشمی رفسنجانی حمایت کردید تا معنی و مفهوم انتخابات آزاد از دید حضرات کاملاً مشخص گردد! پس انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که تنها سهم شما در آن رعایت شود. به راستی بهتر از این نمی توانستید نقاب های تزویر را بدرید. آفرین!

همرزمان و همراهان!

شرکت بخشی از جامعه ما در نمایش خرداد ۹۲ یک اشتباه تاریخی دیگر همانند اشتباه تاریخی خرداد 76 بود. بار دیگر بدون بررسی و تحقیق و در یک فرآیند احساسی که با صحنه گردانی اصلاح طلبان حکومتی و رسانه های استعماری به انجام رسید یک عنصر معلوم الحال امنیتی با خرج از کیسه مردم ایران به سمت تدارکاتچی رژیم اهریمنی منصوب گردید.

تفاوت عمده در شرایط کنونی نسبت به خرداد ۷۶ جامعه‌ای آگاه تر و روشن تر و همچنین برخورداری جنبش آزادیخواهی از تجربه شانزده ساله ی فریب و دروغی به نام اصلاح‌طلبی حکومتی و قلابی است.

اگر در جریان پروژه اصلاح‌طلبی قلابی و حکومتی حدود شش تا هفت سال طول کشید تا جنبش آزادی‌خواهی مسیر مستقل خویش را پیدا نموده و از زیر سایه سنگین اصلاح‌طلبان حکومتی خارج شود خوشبختانه در شرایط کنونی تنها پس از گذشت ساعاتی این امر محقق شده است. این موجی است که در روزهای آتی و با خارج شدن وضعیت از شرایط احساسی کنونی تقویت خواهد شد در تحلیل ما در صورت هشیاری جنبش آزادیخواهی و پس از فروکش کردن موج احساسی کنونی تنها چند ماه کافی خواهد بود تا واقعیات ذاتی رژیم ولایت فقیه در عمل تحمیل شود و دکان ورشکسته اصلاح‌طلبان حکومتی که با شعبده بازی جدید، رونق کاذبی گرفته است به صورت کامل تعطیل گردد.

اعلامیه سبز، خروج عنصر معلوم الحال امنیتی به نام حسن روحانی از اتاق تجمیع آرا را حرکتی از سوی رژیم ولایت فقیه برای کاهش فشارهای داخلی و خارجی ارزیابی می‌کند و در شرایط کنونی تمامی هم‌رزمان در این حرکت عظیم را به آگاهی رسانی گسترده در مورد گذشته تاریک این تدارکاتچی جدید نظام اهریمنی و همدستی رسانه های استعماری در تحقق شرایط کنونی فرا می خواند و مجدداً بر این نکته پای می فشارد که در جنگ گرگ‌ها در نظام منحوس ولایت فقیه و در کوران حوادث پیش رو شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» قطب نمای حرکتی ماست.

در روزهای آینده اصلاح‌طلبان حکومتی به همراهی بوق های تبلیغاتی رسانه‌های استعماری سعی خواهند کرد سطح خواسته‌های مردم را کاهش دهند و ضمن پاک کردن حافظه تاریخی مردم از وقایع سالیان گذشته جنایتکاری به نام علی خامنه ای و تفکر پوسیده ولایت فقیه را از زیر ضرب خارج کنند.

در شرایط حساس کنونی وظیفه ملی و میهنی تمامی همرزمان در این حرکت عظیم است که فارق از دیدگاههای مختلف، ضمن احترام به ماهیت رنگارنگ جنبش آزادی‌خواهی به صورت مشترک با هدف قرار دادن چوپان گله گرگها ضمن بازگرداندن انسجام به جنبش آزادی‌خواهی، ابتکار عمل را از دست فرصت طلبان خارج کنند. بار دیگر تاکید می‌گردد که به علت همراهی بوق‌های تبلیغاتی رسانه‌های استعماری با ورشکستگان فکری و سیاسی اصلاح‌طلب حکومتی انجام این مهم همراهی و عزم ملی را طلب می‌کند.

رژیم منحوس ولایت فقیه، غوطه‌ور در بحران‌های مرگ‌بار، ظرفیت باز کردن فضای سیاسی را ندارد و به زودی بر همگان مشخص خواهد شد که خیانت کاران حرفه‌ای این‌بار چگونه برای حفظ دکان عافیت طلبی و منفعت طلبی خویش بار دیگر بر جنبش آزادیخواهی خنجر زده اند.

به امید ایرانی آباد، آزاد و سربلند و برای تمامی ایرانیان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates