30.10.2022

متن آهنگ برای شروین حاجی‌پور

برای توی کوچه رقصیدن / برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم ، خواهرت ، خواهرامون / برای تغییر مغزها که پوسیدن
برای شرمندگی ، برای بی پولی / برای حسرت یک زندگی معمولی
برای کودک زباله گرد و آرزوهاش / برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده / برای ولیعصر و درختای فرسوده
برای پیروز و احتمال انقراضش / برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه
برای گریه‌های بی وقفه / برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره‌ای که می‌خنده / برای دانش آموزا ؛ برای آینده
برای این بهشت اجباری / برای نخبه‌های زندانی
برای کودکان افغانی / برای این همه ” برای غیر تکراری ”
برای این همه شعارهای توخالی / برای آوار خونه‌های پوشالی
برای احساس آرامش / برای خورشید پس از شبای طولانی
برای قرص‌های اعصاب و بی خوابی / برای مرد، میهن، آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود / برای #زن_زندگی_آزادی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates