07.11.2022

اقتصاد مال خَرَ

خُسن آقا: اقتصاد این حکومت سالهاست که به خاک سیاه نشسته
بطور کلی اقتصاد ایران روزی به گل نشست که بالاترین شخص حکومت گفت “اقتصاد مال خَرَ”
از همه مهم تر اینکه کشوری که تقریبا 40 سال است تحریم است و تنها درآمدش فروش نفت و دیگر مواد خام است و آنهم بیشتر از طریق بازار سیاه و بطور کلی هیچ تولید مهم دیگری برای صادرات ندارد چنین اقتصادی اصولا نباید بتواند روی پای خود بایستد.
اینکه این حکومت تا امروز هنوز می تواند بخشی از مشکلات را حل کند خودش از معجزات است که آنرا اقتصاد دانها باید توضیح بدهند

دلار دولتی در یک نگاه ۲۸ مهر
نرخ فعلی 42,000
بالاترین قیمت روز 42,000
پایین ترین قیمت روز 42,000
بیشترین مقدار نوسان روز –

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates