19.11.2022

دلاوران مهاباد


منبع اصلی این تصویر را پیدا نکردم آنرا در چند ده جا با سرچ گوگل پیدا کردم ولی هیچ کدام منبع اصلی گزارش نشده بود
در بیشتر جستجو ها نوشته شده بود از مهاباد است به همین دلیل هم من نام این تصویر را دلاوران مهاباد گذاشتم در مقابل در تویتر تصویر از ترس را در نیروهای حکومتی مشاهده کردم و از این دو تصویر تویتی پست کردم تا خاطره‌ای ماندگار داشته باشم از این روزهای پر هیجان و اضطراب
تویت را در زیر می بینید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates