23.06.2013

نیروگاه اتمی بوشهر نه تکمیل شده نه راه‌اندازی

رادیوفرانسه: شمس الدین بهمنی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت : “طبق وعدۀ مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران انشاء الله مهر ماه امسال نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل و راه اندازی می شود.”

شمس الدین بهمنی این توضیحات را بعد از ملاقات اعضای این کمیسیون با مسئولان سازمان انرژی اتمی کشور ارایه داد و افزود : “دستور کار بعدی کمیسیون انرژی مجلس نحوۀ فروش نفت است.”
طی چهار سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که نیروگاه اتمی بوشهر برغم دوازده سال تأخیر در راه اندازی آن به زودی به مرحلۀ بهره برداری خواهد رسید.

در این بین مقامات ایران همچنین بارها، و برغم تکذیب های خواسته یا ناخواستۀ بعدی، ادعا کرده اند که نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی و به اصطلاح آنان انرژی اتمی وارد شبکۀ سراسری برق کشور نیز شده است.

توضیحات امروز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران گویای این مطلب است که نه فقط نیروگاه اتمی بوشهر هنوز راه اندازی نشده، بلکه نیز ساختمان آن تماماً به پایان نرسیده است.
افزون بر این، در روزهای گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی به نقل از منابع آگاه که سرویس های اطلاعاتی غرب هستند خبر داد که حفاظ رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر در نتیجۀ زمین لرزه های اخیر بوشهر شکاف هایی برداشته که منشا نگرانی این آژانس و کشورهای جنوب خلیج فارس بوده است.
نیروگاه اتمی بوشهر که توسط روسیه، سازندۀ نیروگاه چرنوبیل، ساخته شده دست کم دوازده میلیارد دلار هزینه برای ایران به بار آورده که معادل هزینۀ ساخت دست کم چهار نیروگاه اتمی با استفاده از آخرین تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفتۀ غربی است.

Related posts:

  1. نیروگاهی که برای ایران میلیاردها هزینه برداشت و برای روسها منافع: ‘فعالیت نیروگاه بوشهر متوقف شده’
  2. باج دهی بیشتر رژیم برای حفظ خود: ابراز اميدواری ايران برای ساخت واحد دوم نيروگاه بوشهر توسط روسيه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates