29.12.2022

حمله آتشین با کوکتل مولوتف به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شمال


حوادث رکنا: نیمه شب گذشته، حوالی ساعت ۴ بامداد دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شمال توسط اقدام خرابکارانه فردی ناشناس دچار حریق شد.
دوربین های اطراف دفتر بسیج دانشجویی تصاویر فرد ناشناس را ضبط کردند.

گفته می شود فرد مذکور ابتدا وارد دانشگاه شده و با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت دفتر بسیح دانشگاه این فاجعه را به بار آورده است.

آتش تا حدودی در همان ابتدا مهار شده و بخشی از داخل دفتر خواهران و بخش بیرونی دفتر دچار حریق شده است.

این چندمین بار است که افرادی ناشناس و آشوب طلب با ورود غیر قانونی به دانشگاه ها این دست فجایع را به بار می آورند.

پیش تر شاهد این اتفاق در دانشگاه شریف بودیم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates