07.01.2023

جهت ثبت این خبر چه کسانی افکار عمومی را از اجرای احکام اعدام #محمد_مهدی_کرمی و #محمد_حسینی

امیر فخرآور اولین کسی بود که این خبر را تویت کرد
بعد از او ژوپیتر و عاقبت دو روز بعد یک اکانت حزب اللهی بنام الهه تابش


پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates