14.11.2022

نام ۲۲۷ نماينده مجلس جهل و فساد اسلامی که خواستار صدور حکم اعدام برای بازداشتی‌های خیزش ۱۴۰۱ شده‌اندپیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates