22.04.2023

آیا کودتایی در راه است


این بمب سال بود تا حالا من ندیده بودم چیزی به این شکل از درون خیمه ولایت به بیرون درز کند همین که فیلم جلسه بیرون اومده یعنی نیروهای بسیار نزدیک به هسته امنیتی قصد حذف کردن او را دارند؟ به همین سادگی این جلسه مرا یاد شعار دادن مردم بر علیه چائوشسکو در آخرین سخنرانی او می اندازد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates