23.09.2023

محمد جواد ظریف: مادر جمهوری اسلامی هیچ سمت غیر انتخابی نداریم حتی رهبری!

از افاضات محمد جوات ناظریف

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن تقه بزنید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates