23.10.2023

پاسخ دندان شکن حسن باقری نیا به علیرضا پناهیان

خُسن آقا: در این ویدو آقای حسن باقری‌نیا واقعیات جامعه ایران رو با زبانی ساده توضیح می‌ده

حسن باقری‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با انتشار ویدیویی در مورد صحبت‌‌های علیرضا پناهیان گفته: ایشان گفتند آموزش و پرورش باید تعطیل شود چون نتوانسته نسلی تربیت کند که به فکر مظلومان دنیا باشد.

سوال‌ مطرح‌شده این است که آیا این استاندارد دوگانه نیست که به فکر مظلومان دنیا باشیم و به فکر مظلومان داخلی نباشیم؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates