04.12.2023

رفتار احمقانه آمریکا در روابط بین‌الملل

این هم از رفتار احمقانه دولت آمریکا کشوری که بعضی از امت احمق سطلی‌ها برای سرنگونی دل به آن بسته اند غافل از اینکه اینها جز منافع خود هیچ چیز دیگری را نمی‌شناسند و فعلا منافعشان در جنوب خیلج فارس تامین می‌شود و نه ایران

Aircraft from Dwight D Eisenhower Carrier Air Wing intercepts an Iranian UAV operating in an unsafe and unprofessional manner during aircraft carrier flight operations in the A-r-a-b-i-a-n Gulf Persian Gulf. The U.S. Navy will continue to fly and sail where international law allows.

و پاسخ دندان شکن به این مزخرفات آمریکایی را این تویتر ایرانی بخوبی انجام داده

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates