12.12.2023

فساد سیستمادیک در دستگاه ولایت اسلام ناب محمد

تویتر مجتبی پورمحسن: دزد خانه ای بنام رژیم اسلامی این رژیم دیگر کارش از دزدی گذشته اینها در حال غارت همه چیز هستند و بزودی خودی ها هم خشتک یکدیگر را از پای هم در خواهند آورد تو گویی علی بابا و چهل دزد بغداد بیشتر نامش به رژیم خامنه ای می خورد

روزنامه‌های ایران از بازگشت مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر طبری به کشور خبر داده‌اند که همزمان با دستگیری او به کانادا گریخته بود. او که ۲۳۱ بار ارز دولتی گرفت و پولش را از کشور خارج کرد به پرداخت رشوه و قاچاق بیش از دو تن طلا متهم شده بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates