15.07.2013

در بی بی سی؛ مسولان از ترس شنود گاهی به شکل پانتومیم با خبرنگاران حرف می زدند

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates