15.07.2013

در بی بی سی؛ مسولان از ترس شنود گاهی به شکل پانتومیم با خبرنگاران حرف می زدند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates