12.08.2013

گزارش مشروح «نسیم» از جلسه صبح دوشنبه مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی

تسیم: روحانی: به رای مجلس احترام خواهیم گذاشت/ بخشایش: این کابینه، یک شرکت سهامی خاص است/ جلالی: ترکیب کابینه از مجربین و متخصصین است/ بذرپاش: این کابینه به شدت مسن است و ‫کارهای اجرایی مستلزم تحرک بالا است، در این شرایط کار دست آقازاده‌ها خواهد افتاد
*جلسه علنی مجلس به ریاست علی لاریجانی آغاز شد/ بررسی وزرای پیشنهادی حجت‌الاسلام حسن روحانی دستور کار این جلسه مجلس است/ رئیس‌جمهور به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی وارد مجلس شد

- در ابتدای جلسه امروز، نمایندگان مجلس مصوب کردند که جلسه علنی بررسی وزرای پیشنهادی طی سه روز در نوبت بعد از ظهر نیز برگزار شود

*سخنان رئیس جمهور:
- امروز با سه عدم تعادل مهم در ‘تراز پرداخت‌ها’ ، ‘بودجه دولتی’ و ‘نظام بانکی’ مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم/ به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمانبندی معقول باید پاسخ مناسب داد‬/ با وزرا شرط شده که در انتخاب همکارانشان حزبی عمل نکنند
- از یک هفته تلاش بی وقفه نمایندگان برای بررسی برنامه های و ویژگی های وزرا کمال تشکر را دارم‬
- ‫در همه مراحلی که در این دو سه روز در پیش داریم مطمئنم که اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و کردارها خواهد بود‬. ‫در آغاز کار دیدیم تجربه حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون ها و فراکسیونهای مجلس، گفتگو همدلی و تفاهم را در پی دارد.‬
- ‫بسیاری از سوالات با صراحت پرسیده شد اطلاعات زیادی مبادله گردید و بسیاری از سو تفاهم ها برطرف شد‬
- ‫تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشا است‬
- ‫ما به سهم خود دقت نظرهای مجلس را ارج می‌نهیم .
- ‫اینجانب با شناخت وضعیت خطیر کشور و پس از مشورتها تصمیم به ورود به رقابتهای انتخاباتی گرفتم و از همان ابتدا تلاش کردم تحلیل و رویکردهای خود را به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارم‬.
- ‫مردم با رای خود نشان دادند با این تحلیل و رویکرد موافقند‬.
- ‫برخود فرض میدانم که به عنوان یک الزام قطعی رای مردم را به عنوان یک میثاق تلقی کنم‬.
- ‫رای رئیس جمهور رای به یک شخص نیست بلکه میثاقی بین مردم و منتخب مردم است که از طریق کابینه نهادینه می شد‬
- ‫انتظار آن است که فرآیند رای اعتماد به کابینه با همدلی و تفاهم بصورت موفق آمیز طی شود‬.
- ‫رای به وزرا رای به افراد نیست رای به مجموعه دولت و برنامه آن نیز هست‬.
- ‫تلاش خواهم کرد بصورت اختصار تحلیل خود را از شرایط موجودو برنامه دولت برای بهبود اوضاع تشریح نمایم‬.
- ‫فشارهای بین المللی نقطه اصلی تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده است‬.
- ‫صحبت بر سر اثرگازاری یا عدم اثرگذاری تحریم نیست بلکه سخن بر سر این است که شیوه انتخاب شده توسط کشورهای غربی شیوه های درست برای حل مشکل است؟‬
- ‫آیا گروگان گرفتن نیازهای اولیه یک کشور که میتواند راه حا=لهای کم هزینه تری داشته باشد شیوه منطقی و مورد پذیرش بشریت خواهد بود؟‬
- ‫برخورداری فراوان از درآمدهای نفتی میتوانست فرصت استثنایی برای ایجاد ظریفتهای جدید بشود‬.
- ‫طی سالهای گذشته‬ ‫بودجه دولت رشد جهشی پیدا کرد و از این طریق تعهدات دولت با افزایش شدید مواجه شد‬.
- ‫واردات با رشد فراوان مواجه شد که اتکا به آن نیاز به درآمدهای سرشار نفتی داشت‬.
- ‫در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در تراز پرداختها بودجه دولتی و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم‬.
- ‫دو حرکت اصلاحی اقتصادی در عرصه خصوصی سازی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی پس از هدفمندی یارانه ها که دولت یازدهم باید رویکرد خود را درخصوص چگونگی تداوم آنها مشخص کند‬.
- ‫آنچه روشن است ضرورت آسیب شناسی اقدامات انجام شده است‬.
- ‫دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی و یک سرفصل سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی مواجه است‬.
- “‫کسری بودجه”، “کسری تراز پرداختها” و “نظام چندنرخی ارز”، “عدم تعادل در سیستم بانکی”، راه ناتمام هدفمندی سازی یارانه ها و روش اجرای اصل 44 در کنار مسأله تحریمها سرفصلهای اصلی برنامه های اقتصادی دولت است‬.
- ‫برنامه دولت برای شرایط دشوار موجود شامل دو مرحله است‬.
- ‫اول رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم پرداختن به مشکلات اصلی و اساسی‬ است.
- ‫تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها و ممانعت از پرداخت نقدی آن، حصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی، تلاش بای اجرای واقعبینانه بودجه 92 از جمله مواردی است که لازم است مجموعه وزرا به سرعت در اجرای آنها بکوشند‬.
- ‫اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام معرفی کابینه با توجه به همین ضرورتا صورت گرفت‬.
- ‫اقدامات ضروری شش ماهه اول فعالیت دولت به منظور برقراری آرامش و ثبات در کشور صورت خواهد گرفت‬.
- ‫در رویکرد بنیادی دولت دو مسیر را دنبال خواهد کرد از یک طرف در عرصه دیپلماسی تلاش خو اهیم کرد تا در چارچوب استقلال طلبانه مردم بر چالشهای بین المللی فائق بیاییم‬.
- ‫از طرف دیگر محمدودیتهای موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره وری فعالیتها بیفزاییم‬.
- ‫دولت در گام نخست تلاش خواهد رد در رابطه بین بانکها و بنگاه های اقتصادی تغییرات لازم را بوجود بیاورد تا نظام بانکی بتواند محور جذب پس اندازها بشود‬.
- ‫بازار سرمایه نیز محلی رای جذب پس اندازها گردد‬.
- ‫در سمت بنگاه ها به بهبود فضای کسب و کار خوایهم پرداخت تا از این طریق فعالیتهای تولیدی جذابیت پیدا کنند‬.
- اولویت دیگر دولت کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تورم کنترل گردد‬.
- ‫در همین سال مطالعات مورد نیاز برای چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها شیوه پرداخت به خانوارها و پی آمدهای این تغییر را آغاز خواهیم کرد و همراه آن نظام ارزی را به سمت یکسان سازی نرخ ارز شوق خواهیم داد‬.
- ‫فاز دوم هدفمندی باید کارآتر اجرا شود‬.
- ‫اولین آزمون سخت دولت در بودجه 93 خواهد بود که مطمئنا بر مبنای انضباط مالی، پولی شفافیت، حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تعیین خواهد شد‬.
- ‫در این چارچوب نقش آموزش پروش , علوم، دفاع و بهداشت در صرفه جویی در هزینه ها و نوآوری بسیار تعیین کننده خواهد بود‬.
- ‫وزارت نفت، فماوری اطلاعات ، صنعت، و وزارت نیرو در زمه حوزه هایی است که دولت در آن با بنگاه های بزرگ ارتباط دارد‬.
- ‫قدرت مدیریت و برراری ارباط با بنگهاه های اقتصادی از ملاکهای من برای تعیین وزرای این وزراتخانه ها بوده است‬.
- ‫گفتمان اعتدال در سیاست خارجی حرکت واقع بینانه خودباورانه متوازن و تعامل سازنده به منظور ارتقای جایگاه و توسعه کشور میباشد‬.
- ‫در این گفتمان افراط و تفریط جایی نخواهد داشت‬.
- ‫سیلست خارجی دولت در خدم توسعه همه جانبه و هدفمند کشور خواهد بود‬.
- ‫فرصاسازی تهدیدزایی و تنش زدایی و ایجاد اعتماد متقابل محور اصلی برنامه دولت در عرصه سیاست خارجی می باشد.
- احیا و ارائه چهره مطلوب نظام اسلامی در عرصه بین الملیلی ضرورت دارد‬.
‫سیاست خارجی جای جاروجنجال سیاسی و رسانه ای نیست‬
‫این عرصه انضباط در کلام و گفتار را میطلبد‬.
‫زیرا سیاست خارجی عرصه تصمیمگیری است و تصمیمگیری در گرو دقت در فکر و عمل است کوچکترین بی دقتی مخل امنیت ملی است.
- ‫در زمینه سیاست داخلی قانون اساسی منبعی است که هنوز ظرفیتهای زیادی برای تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد‬
- ‫برنامه سیاست داخلی رئیس جمهور معطوف به اجرایی کردن کلیه اصول قانون اساسی و به ویژه اصل سوم ان خواهد بود.
- قدان منشور جامع حقوق شهروندی و ناکافی بودن ضمانتهای اجرایی، عدم کادرسازی ناکافی در احزاب و ناآگاهی های عمومی از جمله مواردی است که باعث کامل اجرا نشدن این اصل شده است.
- در بخش فرهنگ و هنر اهداف زیر پیگیری خواهد شد؛‬.
- ‫صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی، کمک به ارتقای فرهنگ عمومی ، تقویت نهاد های صنفی، تضمین آزادی های قانونی نیروهای فرهنگی، صیانت از تکثر فرهنگی، گسترش ارتباطات بین المللی فرهنگ و هنر
- از سالیان گذشته به طرق مختلف از سختی های جامعه و توقعات مردم آگاه می شدم.‫و از سویی باور داشتم که ایرنیان باید بهتر زندگی کنند.‬ ‫لذا احساس کردم آبروی خویش را که از سرهمکاری با نظام و خدمت به مردم کسب کرده ام بدون محافظه کاری در میان بگذارم‬ .
- ‫ورودم به انتخابات ادای تکلیف به مردم بود‬.
- ‫اکنون معتقدم به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمانبندی معقول باید پاسخ مناسب داد.
- همه وزرای پیشنهادی از دلسوزان نظام مطیعان رهبری و آماده فداکاری برای ملت هستند‬.
- ‫دست مجلس طبق قانون برای هرگونه بحث بررسی و رای باز است.‬
- ‫همه به رای مجلس احترام خواهیم گذاشت.‬
- ‫مدعی نیستم که آنچه انجام شد کامل و بدون نقص بوده است ولی تمام تلاش خود را به خرج دادم تا انتخابی شایسته داشته باشم‬.
‫- همکارانی را که معرفی کردم از آن جهت برگزیدم که در پی تحقق اهداف دولت بودم‬.
‫- دولت تدبیر و امید یک مجموعه واحد است.
- شرایط کشور را پیچیده تر از آن دیدم که فرصت آزمون و خطا داشته باشم‬.
- ‫با وزرای پیشنهادی شرط کردم پرورش نیروهای جوان را در اولویت کاری خود قرار دهند.
- من به امدادها و هدایتهای الهی و به هدایتها و ارشادات مقام معظم رهبری امید دارم که همواره همراه یار دیرینه خود را مورد تفقد قرار داده اند‬.
رئیس جمهور در معرفی کلیت کابینه نیز گفت:
- به این نتیجه رسیدیم آقای منفرد شخصیت مستقلی دارد و با همه جناحها در دانشگاه ارتباط دارد و قول صریح ایشان به من این بوده است که مشی ایشان در دانشگاه مشی اعتدالی خواهد بود.
- آقای واعظی با اینکه بیشتر چهره سیاست خارجی دارد اما تحصیلات ایشان در حیطه ارتباطات است.
- اینکه کسی برای دفاع از کشور زمانی در نهاد مقدسی مثل سپا ه بوده اند برای ما افتخار است بعضی میگویند کابینه امنیتی است اگر امنیتی به معنای فهم امنیت ملی است همه به این امنیتی بودن افتخار میکنیم.
- علت اینکه آقای رحمانی فضلی را برای وزارت کشور انتخاب کرده ام برای این بوده است که شاهد تحرک ویژه توسعه ای در استانها باشیم‬
در بعضی رسانه ها چیزهایی در خصوص آقای زنگنه و چیزهایی مربوط به دوران مسئولیت من در شورای امنیت ملی مطرح میشود وجود دارد که من خودم موجودم و اگردر این زمینه بحثی شد پاسخ هواهم داد آن موضوعات مطرح شده ارتباطی به صلاحیتهای آقای زنگنه ندارد در شرایط فعلی وزارت نفت یک اهمیت ویژه دارد تنها یک منبع درآمدی نیست، صنعت نفت نیاز به دیپلماسی دارد، آقای زنگنه بهترین است‬.
- ‫کسی میگفت سن آقای نعمت زاده بالا است ولی کس دیگری گفت که قلب ایشان همچنان جوان است.

*حسینعلی حاجی نماینده مخالف کلیت کابینه پیشنهادی:
‫- مخالفت من با تمامی وزرا یا تمامی برنامه نیست‬.
- ‫کاستی هایی در برنامه وجود دارد‬.
- ‫اولویت هایی است که در برنامه شما دیده نشده‬.
‫- ‫اولین نکته که در برنامه به آن توجه نشده خلق حماسه اقتصادی است‬
- ‫مردم منتظر خلق حماسه اقتصادی را در سال جاری ببینند‬.
‫- یکی از مسائل پیش رو در سال 92 نحوه ادامه دادن هدفمندی یارانه ها است‬؟
‫‫- یکی از معذلات دیگر کشور پروژه های نیمه تمام در کشور است؛ برای این تعداد پروژه پیشبینی خاصی در برنامه صورت نگرفته‬ است
‫- درخصوص مسکن مهر در سیاست های ارائه شده در برنامه چه تدبیری صورت گرفته‬؟
- ‫الان موضوع سی میلیون تومن وام مسکن مهر ابهام وجود دارد.
- چطور کسانی را برای کاینه معرفی کرده اید که در فتنه 88 سکوت کردند و از نظام دفاع نکردند و حرفهای شما مبنی بر مشی اعتدال را قبول ندارند‬‫؟

*احمد بخشایش، ‬نماینده مخالف کلیت کابینه یازدهم:
-در دولت هاشمی و خاتمی ما پانصد نخبه داشتیم و آقای روحانی هم از همین پانصد نخبه دارند استفاده می‌کنند.
- وزرای پیشنهادی روحانی به یک شرکت سهامی خاص تعلق دارند و دولت شما درواقع دولت کارگزاران شماره دو است
- آقای روحانی آیا نباید جوانگرایی در دولت شما وجود داشته باشد‫؟
- وزرای پیشنهادی روحانی به یک شرکت سهامی خاص تعلق دارند‬. آقای عباس ‫آخوندی سهم حجت‌الاسلام ناطق نوری؛ آقای ‫پورمحمدی سهم آیت‌الله آملی‬ لاریجانی و آقای ‫محمود حجتی هم سهم عبدالله نوری است.
- وزرای پیشنهادی روحانی به یک شرکت سهامی خاص تعلق دارند و دولت شما درواقع دولت کارگزاران شماره دو است.
-سن متوسط این دولت 62 سال است و بیشتر شبیه به دولت سالمندان است‬.

*احمد شوهانی موافق کلیت کابینه: تمامی وزرا با مشی اعتدالی روحانی سازگارند/ داشتن مدرک بالای دانشگاهی از نقاط مثبت این کابینه است/ کشور ما همیشه از افراط و تفریط ضربه دیده است
مجلس در راستای فرمایشان رهبری باید صلاحیت نمایندگان را تایید کند. اگر دولت قبلی هم از وزرای با تجربه استفاده می‌کرد الان وضعیت کشور اینگونه نبود.

*کاظم جلالی نماینده موافق کلیت کابینه:
ما در شرایطی دولت جدید را تشکیل می دهیم که هم در امور داخلی دچار مشکلاتی اقتصادی هستیم و و هم در عرصه بین المللی دچار مشکلاتی هستیم.
بدهکاری بالای 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
میزان تورم در بخش خوراکی ها 62 درصد است و در میانگین 42 درصد است.
در این شرایط دولت جدید این وضعیت را تحویل می گیرد.
آیا ما فرصت آزمون خطا داریم؟
آیا می توانیم کلاس اکابر تشکیل دهیم؟
برخی از آقایانی که در لیست وزارتخانه ها هستند اصرار داشتند که وزیر نشوند. زیرا پذیرش مسئولیت در این شرایط سخت است.
نباید بحث سن را در نظر بگیریم. ترکیب کابینه فارغ از برخی نقدها، از مجربین و متخصصین است
و اقتضای کشور هم همین است
بخشی از شرایط برای ووزار لازم و ضروری برای آنها است
رایط اسلام مداری، صیانت از ارزشهای دینی و دوری از افراط گرایی از جمله شرایطی بود که آقای روحانی ذکر کردند
هرکس عضو فته باشد نباید در کابینه باشد.
باید با درکی واحد از فتنه بپردازیم.
آیا کسانی که در سیتاد برخی افراد بودند می شود آنها را فتنه گر نامید.
کسانی که بعد از 29 خرداد مردم را دعوت به تظاهرات خیابانی کردند فته گر هستند امروز دست روی هرکسی منی گذاریم می گوییم می گویند فتنه گر هستند.
برخی می گوینند ساکت فتنه هستتند . برخی هم سوار بر موج فتنه هستند.
دلبستگی به راه شهدا و ولایت فقیه و رهبری از شرایط ما برای رای به وزرا است.

*عطالله حکیمی، نماینده مخالف کابینه یازدهم:
-به عنوان دبیرکل تنها حزب اصولگرای حامی آقای حسن روحانی در ایام انتخابات صحبت می کنم‬.
‫-بعضی در ستاد آقای روحانی افتخار میکردند در فتنه شرکت داشتند‬.
‫-دکتر یا سرهنگ بودن و نبودن باعث پیروزی نشد اجتهاد و لباس دینی شما باعث اطمینان مردم شد‬.
‫-بعد از انتخابات در ستاد شما به روی اصولگرایان بسته شد‬.
-‫متاسفانه بعد از انتخابات افرادی در ستاد شما جمع شدند که از اصحاب فتنه بودند و در انتخابات کاری برای شما نکردند‬.
‫-یادتان نرفته است هنگام بحثهایی در مورد عدم تایید صلاحیتتان با وساطتت اصولگرایان تایید صلاحیت شدید‬.
‫-پیروزی یک مرحله ای تان را هم مدیون رهبری و شورای نگهبان هستید‬.
-‫شما از ستاد اصولگرایان به صورت استیجاری استفاده کردید‬.
‫-بدانید فرزندان رهبری بیدارند و فدایی ولایتند و اجازه نخواهند داد استکبار و دشمنان انقلاباز طریق عوامل فتنه بر امورات کشور مسلط شوند.
-در یکی از سفرهی انتخاباتی به استان اصفهان در یکی از جلسات به مدیریت بانک و نعمت زاده به آقای روحانی گفت شما در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی نتوانستید کاری بکنید مشکل رهبری است اما متاسفانه آقای روحانی عکس العملی نشان نداد که یکی از فرزندان شهدا به شکل اعتراض جلسه را ترک کرد‬.
-‫اکثریت اعضای کابینه یا از اصحاب فتنه اند یا تحصیلکردان غربی؟ کجاست تمجید از نخبگان داخلی.
-آقای ظریف صد در صد غربی فکر میکند‬.
-کسانی که امروز در کابینه معرفی نشده اند بعدا در غالب مشاور و معاون معرفی خواهند شد.
-آیا به دنبال کودتای سفید هستید؟
-مردم شما را برای چهار سال انتخاب کرده اند نا مادام العم
-با این دولت پیر اگر برای تعدادی از انها اتفاق بیفتد تکلیف چیست؟‬
‬-‫در اولین قدم معاون شما بی قانونی کرد‬.
‫-خانواده های شهدا در مراسم تحلیف دعوت نشدند.‬
-‫در جلسه ای آقای هاشمی شورای نگهبان را ماشین .امضای رهبری عنوان کردند و شما سکوت کردید ولی بعد همان خانواده را آوردید و در صف جلوی مراسم تحلیف نشاندید‬.
‫تا زمانی که آقا به هاشمی احترام میگذارند ما باید احترام ایشان را حفظ کنیم‬
-‫کابینه شما بوی امنیتی میدهد و به دنبال احیای توسعه سیاسی هستید که مدتی کشور از دستش راحت شده بود.
-آقای نعمت زاده پدربزرگ صنعت است نه پدر‬.
-‫زمانی که شما درباره سیاست خارجه حرف میزدید وزیر خارجه شما خواب بودند.
-نامه ای به رئیس جمهور تقدیم کردم و در مورد ستادهای مردمی که در انتخابات برای ایشان فعالیت کرده است نکاتی را متذکر شده ایم.

* جعفری نماینده موافق کلیت کابینه: ثمره انتخابات بازسازی اعتماد عمومی بود‬/ نباید شیرینی انتخابات را برای مردم از بین ببریم‬

* اسدی نماینده موافق کلیت کابینه: کلیات برنامه دولت با استقبال نمایندگان مواجه شده است‬/ حضور درخشان آقای روحانی معادلات را به هم زد/ آقای روحانی خیز بلندی برای توسعه کشور برداشته اند

*علی محمد بزرگواری نماینده مخالف کلیت کابینه:‫ ‫اینکه برویم کسی را از صندوق عتیقه آقای هاشمی و خاتمی بیاوریم درست نیست‬/ ‫بعضی از اینها را اگر سر یک پروژه ببریم باید به آنها سرم وصل کنیم‬/ ‫کسانیکه نظام ما را به عنوان متقلب معرفی کردند، اینها در کابینه باشند اینها در اعتدال هستند؟‬
در مجلس باید روح مدرس حاکم باشد، وزرا به چاپلوسان اهمیت نخواهند داد بعضی کسانی که تا دیروز دست احمدی نژاد را می بوسیدند امروز چه حرفهایی در دفاع میزنند‬.
اعتدال در قاموس ما طلبه ها یعنی حداقل نصفی از کابینه دانشمندان جوان حضور داشته باشند‬.
‫اینکه برویم کسی را از صندوق عتیقه آقای هاشمی و خاتمی بیاوریم درست نیست‬.
‫بعضی از اینها را اگر سر یک پروژه ببریم باید به آنها سرم وصل کنیم‬.
‫کسانیکه نظام ما را به عنوان متقلب معرفی کردند و مردم را به کف خیابان آوردند، اینها در کابینه باشند اینها در اعتدال هستند؟‬
‫آقای روحانی در فتنه 88 تنها کسی بود که به عنوان یک اصولگرا سخنرانی کرد‬.
‫من به عنوان نماینده ولی فقیه در دانش‬‫گاه در زمان اصلاحات جرات نداشتیم حرف بزنیم‬.
آقای زنگنه بیاد باز هم آن آقازاده دله دزد مهدی هاشمی بیاد‬.
‫این آقازاده های دله دزد به روحانیت ما ضربه زدند.‫باز برویم از همان جریان سیاسی بیاوریم؟‬
‫چرا اگر از فتنه حرف بزنیم بگوییم افراطی هستیم پس رهبر اولین افراطی است.

*مهرداد بذرپاش نماینده موافق کلیت کابینه:‫ چند تن از چهره‌های مرتبط با سال 88 که ابا دارند لفظ فتنه 88 را به کار ببرند، در کابینه پیشنهادی دولت حضور دارند/ ‬‫این کابینه به شدت مسن است‬/ کارهای اجرایی مستلزم تحرک بالا است/ ‬شما بدانید که فقط به خدا و مردم وامدار هستید
‫فتنه سوء تفاهم نبود. ‫این کابینه به شدت مسن است و ‫کارهای اجرایی مستلزم تحرک بالا است.‬
‫در این شرایط کارها دست آقازاده ها خواهد افتاد‬. ‫شما بدانید که فقط به خدا و مردم وامدار هستید. ‫کابینه شبیه شرکت سهامی شده است

* علی لاریجانی: ‬رئیس قوه قضائیه درباره اینکه رئیس قوه قضائیه در کابینه سهمیه داشته است‬ گفتند؛ این حرف ناصواب است و طبق قانون‬ ‫وزیر دادگستری باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی شود/ نظر رئیس دیوان عدالت در لغو مصوبه معاون اول شخصی بوده است

* ساعت 12جلسه صبح پایان یافت . بعد از تنفس و نماز، از ساعت 14 جلسه ادامه می یابد

Related posts:

  1. آقای روحانی! شما تک مرحله ای شدن انتخابات را مدیون رهبری هستید
  2. حجت السهال حجاریان: در انتخابات ۸۸ نه تقلب شد نه تخلف؛ تدلیس سیستماتیک بود
  3. رهبر ایران: مدعیان تقلب در انتخابات چرا عذرخواهی نمی‌کنند
  4. سناریوی القاء «وحشت» برای تحقق «حماسه سیاسی»: انتخابات را تحریم کنید٬ جلیلی به قدرت می‌رسد
  5. “سامان معیشت مردم یک خواست ملّی است: “مقبولیت رئیس جمهور آینده مشکل گشاست

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates