14.08.2013

دستگیری 15 اعتراض کننده به چماق لری

آینده: 15 تن از تجمع کنندگان به نماینده کهکیلویه و بهمئی که از چماق لری در سخنان خود استفاده کرده بود بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار آینده، تعدادی از شهرندان عصر روز گذشته در اعتراض به ادبیات بزرگواری نماینده کهکیلویه که در نطق خود به کنایه، رییس جمهور را به استفاده از چماق لری تهدید کرده بود ، در مقابل مجلس تجمع کردند که 15 نفر از انان توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates