28.08.2013

مراحل ساخت مجسمه هاشمی رفسنجانی

تابناک: ساخت مجسمه اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به سفارش موزه شهید بهشتی و در ابعاد واقعی چهارم شهریورماه به پایان رسیده و روز ششم شهریور – امروز – این مجسمه در جایگاه خود در موزه شهید بهشتی نصب خواهد شد.

ساخت مجسمه اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به سفارش موزه شهید بهشتی و در ابعاد واقعی چهارم شهریورماه به پایان رسیده و روز ششم شهر نصب خواهد شد.
یور – امروز – این مجسمه در جایگاه خود در موزه شهید بهشتی

حمید کنگرانی فراهانی هنرمند مجسمه ساز در گفت وگو با «هنرآنلاین» درباره ویژگی های این مجسمه مومی گفت: این مجسمه در ابعاد واقعی ساخته شده است و با پلیمر و سلیکون این مجسمه را ساخته ام. این مجسمه براساس تصاویر و فیلم های اکبر هاشمی در سال 1353 ساخته شده است و برای ساخت این مجسمه چندین بار با وی دیدار داشته ام.

به گفته کنگرانی، مجسمه اکبر هاشمی رفسنجانی در حالت نشسته و در حال صحبت کردن با تلفن و با عبا و عمامه ساخته شده است.

Related posts:

  1. فاطمه هاشمی: برای پدر پیام آوردند که انصراف دهد اما او گفت نمی‌تواند به مردم خیانت کند
  2. محمد خاتمی: خوشحالم که هاشمی می‌آید
  3. رفسنجانی: رهبری اگر بخواهد می‌تواند مسیر کشور را تغییر دهد
  4. هاشمی در جمع خبرنگاران-2: گروهی در داخل می خواهند بین من و رهبری را بر هم بزنند/ امروز مسئولان دارند همدیگر را تکه پاره می کنند
  5. هاشمی: شانس بقای حکومت سوریه بسیاراندک است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates