18.09.2013

دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها به دستور حسن روحانی «منحل شد»

رادیوفردا: قائم مقام دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها روز دوشنبه اعلام کرد که حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، اين دبيرخانه را منحل کرده است. ریاست دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید با اسفنديار رحيم مشايی بود.

اميرحسين زمانی نيا در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا گفته که انحلال دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها پس از آن صورت گرفت که رييس جمهوری جديد ايران دستور بررسی فعاليت‌های آن را داد «تا بر اساس آن ارزيابی شود که آيا ضرورت ادامه کار اين دبيرخانه و فعاليت آن وجود دارد يا خير».

وی می‌گويد که پس از بررسی‌های انجام شده قرار شد اين مسووليت به وزارت امور خارجه واگذار شود.

آقای زمانی نيا تصريح کرده است: «با حکم رييس جمهوری، دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها تعطيل شد و مسووليت آن به معاونت بين‌الملل وزارت امور خارجه محول شده است».

دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها آذرماه سال ۱۳۹۱ و پس از برگزاری نشست شانزدهم سران کشورهای عضو در تهران تاسيس شد و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری پيشين ايران، اسفنديار رحيم مشايی را به رياست آن منصوب کرد.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس در روز دوشنبه منتشر کرده، نشانه ساختمان اين دبيرخانه در محله دربند تهران طی ماه‌های گذشته تنها يک تابلو بود که آن هم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، از سر در ورودی ساختمان برداشته شد.

اين گزارش می‌افزايد: «اسفنديار رحيم مشايی در روزهای پايان کاری خود در دبيرخانه جنبش عدم تعهد حضور پيدا نمی‌کرده و در واقع اين دبيرخانه تا پيش از انتصاب ترکان به عنوان سرپرست، فاقد ساماندهی بوده است».

جمهوری اسلامی ايران به مدت سه سال رياست جنبش غيرمتعهدها را بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که دولت حسن روحانی قصد دارد تا از شمار دستگاه‌های موازی با وزارت امور خارجه که وجه مشخصه دولت پيشين بود کم کند.

وزارت امور خارجه ايران در اوايل شهريورماه و با حکم حسن روحانی عهده‌دار مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی شد و اين دومين واگذاری يک مسووليت حوزه ديپلماسی خارجی به وزارتخانه ياد شده است.

اميرحسين زمانی‌نيا در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا گفته است که «دولت تدبير و اميد برای چابک‌سازی فعاليت‌ها تاکيد دارد که نبايد موازی‌کاری صورت گيرد و اين کار صرفا از طريق وزارت امور خارجه پيگيری شود».

دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها يک خبرگزاری نيز برای پوشش اخبار و فعاليت‌های خود راه‌اندازی کرده بود که هنوز معلوم نيست سرنوشت آن چه خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates