26.10.2013

سیلی عید غدیر، بیانیه وزارت اطلاعات و چهار نکته

مجتبی واحدی: حدود بیست و چهار ساعت پس از افشای رفتار وحشیانه مأموران وزارت اطلاعات با دو تن از فرزندان میرحسین موسوی، وزارت اطلاعات بیانیه ای – اینجا – صادر کرد. مایلم چهار نکته در مورد این بیانیه بنویسم.

یک – این بیانیه به همه ابهامات در خصوص عوامل خشونت با خانم ها نرگس و زهرا موسوی پایان داد. طی بیست و چهار ساعت گذشته گروهی از حامیان دولت روحانی تلاش کردند با انتساب موضوع به قوه قضائیه، دولت روحانی را فاقد هرگونه مسئولیت در این مورد معرفی نمایند.این درحالی است که بیانیه وزارت اطلاعات با صراحت از مسئولیت آن وزارت خانه در برگزاری ملاقات زهرا و نرگس با والدین خودسخن گفته است . به عبارت دیگر برگزار کننده ملاقات و مسئول حوادثی که در ملاقات به وقوع پیوسته ، وزارت اطلاعات بوده است

دو – بیانیه وزارت اطلاعات نشان می دهد که هیچیک از مسئولان آن دستگاه ، نه صدای هزاران طرفدار و رأی دهنده به روحانی را شنیده اند که بارها شعار « روحانی یادت باشه / موسوی باید باشه» را فریاد کشیدند ونه فریاد شجاعانه خبرنگاری را که درنخستین کنفرانس خبری روحانی ، همین شعار را سرداد. ظاهرا همکاران اطلاعاتی آقای روحانی ، نه تنها این شعار را نشنیده اند بلکه به خیل کودکانه خویش ، اصرار به حذف نام میرحسین موسوی دارند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ، بدون آنکه نامی از میر حسین برده شود زهرا و نرگس موسوی، فرزندان خانم رهنورد نامیده شده اند.

سه – بیانیه وزارت اطلاعات در اقدامی صد در صد فریب کارانه ،از تحقیق برای کشف قصور احتمالی مأموران اطلاعاتی درحادثه روز پنجشنبه خبر داده است در حالی که در بخش های مختلف همین اطلاعیه با شفافیت کامل ، گناه حوادث روز عید غدیر به عهده فرزندان موسوی قرار داده شده و آنها به وارونه نشان دادن حقایق متهم گردیده اند. وزارت اطلاعات با این ادعا که « پس از اتمام ملاقات، یکی از دختران ایشان دست به اقدامی خلاف ضابطه و مقررات زد و در واکنش به تذکر مأمور مربوطه، نسبت به توهین به وی و همچنین ضرب و شتم او با همکاری دو تن دیگر از منسوبین اقدام نمود» در واقع پیشاپیش نتیجه هرگونه بررسی در خصوص رفتار مأموران اطلاعاتی را اعلام نموده و آنها را تبرئه نموده است . اما گروهی از حامیان افراطی دولت با نادیده گرفتن مهم ترین بخش از بیانیه وزارت اطلاعات ، به تمجید افراطی از بخش فریب کارانه آن پرداختند.

چهار- نکته پایانی ، کمک فکری من به حامیان افراطی دولت است. یقین دارم آنها اکنون به دنبال توجیه بافی برای بیانیه وزارت اطلاعات هستند . توصیه من به آنها بزرگ نمایی پاراگراف اول از بیانیه وزارت اطلاعات است که در آن با نادیده گرفته شدن نام میرحسین، از« فرزندان خانم رهنورد» نام برده شده است. آنها با تمرکز بر این پاراگراف می توانند ادعا کنند که این اطلاعیه ، نشانه ای از احترام ویژه دولت روحانی به زنان است!! با این ادعا به فریب کاری وزارت اطلاعات، کمک شایانی خواهد شد.

Related posts:

  1. اژه‌ای آزادی احتمالی رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد
  2. تفتیش چند ساعته منازل دختران موسوی: بازداشت زهرا و نرگس، دختران رهنورد و میرحسین
  3. وزارت اطلاعات و ایرنا نام موسوی را حذف کردند
  4. سید محمد چاخان: همین دولت فعلی حصر و حبس‌ها را رفع کند
  5. محسن غرویان از شاگردان سابق مصباح یزدی فاش کرد: اتاق تفتیش عقاید در زیرزمین موسسه خمینی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates