22.01.2013

برو کنار!

مانا:

Related posts:

  1. سانس فوق العاده: تماشای ضجه زدن خواهران اعدامیان
  2. دو ‘زورگیر’ در ایران اعدام شدند
  3. سه نهاد حقوق‌بشری خواهان لغو حکم اعدام زندانیان قومی در ایران شدند
  4. انتقاد شدید عبدالکریم لاهیجی از گزینشی عمل کردن قوه قضاییه در برخورد با جرائم، مجازات‌های ارعابی و احکام نامتناسب
  5. «نعمت احمدی» با انتقاد از اظهار نظر مسئولان عالی قضایی در رابطه با برخی از پرونده ها مطرح کرد: مجازات محارب فقط اعدام نیست و چهار مجازات دیگر هم دارد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates