08.01.2014

بازداشت عنصر اخراجی امنیتی قبل از دستگیری بابک زنجانی


انتخاب: در شرایطی که یکهفته از بازداشت بابک زنجانی سپری شده است اطلاعات خبرنگار آینده نشان می دهد که حمید فلاح هروی، عنصر اخراجی امنیتی دو دهفته قبل از بابک زنجانی بازداشت شده بوده است.

به گزارش آینده حمید فلاح هروی یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی که سال گذشته هویت وتصویر وی توسط سایت بازتاب افشا گردید ، همان فردی است که در معامله مشهور بابک زنجانی با مرتضوی از طرف زنجانی مبایعه نامه را امضا کرده است.
گفته می شود حمید فلاح هروی در جریان تلاش بابک زنجانی برای خرید بانک پارسیان نیز بعنوان امین اموال وی نقش ایفا کرده که پس از معامله بین فلاح هروی وبابک زنجانی برسرانتقال سهام اختلافاتی پیش آمده است که منجر به شکایت بابک زنجانی از فلاح هروی شده است.

دستگیری فلاح هروی وحضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات واطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است بویژه آنکه فلاح قبل از دستگیری بابک زنجانی آزاد شده است.
فلاح هروی پیش از آشنایی با بابک زنجانی بدلیل تخلفات متعدد از یک دستگاه امنیتی اخراج شده بود.

Related posts:

  1. بازداشت دستیار نخست بابک زنجانی در تهران
  2. خبر غیر رسمی: پرونده بابک زنجانی به دادسرای نظامی رفت
  3. بانک ملی تاجیکستان: گواهی بابک زنجانی جعلی است
  4. پاسکاری 4 میلیارد یورویی پول بیت المال میان بابک زنجانی، مرتضوی و رستم قاسمی!
  5. تلاش برای تصاحب بانک پارسیان توسط بزرگترین رانت خوار تاریخ ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates