17.01.2014

یک مقام آمریکائی در مورد از سرگیری تجارت با ایران به شرکت ها هشدار داد

رادیوفرانسه: یک مقام آمریکائی بار دیگر هشدار داد تحریم های مطرح شده در توافق هسته ای ژنو به معنی لغو کامل این تحریم ها نیست و شرکت های خارجی نباید با رژیم ایران تجارت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آمریکائی که روز چهارشنبه به رم سفرکرده بود گفته است: ایران هنوز برای شرکت های خارجی مکانی ” خطرآفرین ” به شمار می رود، زیرا تحریم های بین المللی وضع شده علیه رژیم حاکم از توافق موقت هسته ای حاصل شده در ژنو متاثر نشده است.

این مقام آمریکائی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است : توافق هسته ای شش ماهه با رژیم ایران تنها تخفیف محدود برخی از تحریم ها و آزادی برخی از دارائی های آنها در خارج از این کشور را در پی خواهد داشت و شرکت های خارجی نباید برداشتی مبالغه آمیز از گستره کاهش تحریم ها داشته باشند.
وی تاکید کرده است : ” لازم است بنگاه های کسب و کار خطرات قانونی و حیثیتی تجارت با رژیم ایران را در نظربگیرند”.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates