01.02.2014

اولین زن مقام خارجی بی حجاب در فرودگاه ایران ! + عکس


صاحب: پس از پایان سفر خانم بنینو به تهران یکی از رسانه های اصولگرا طی خبری مدعی شد، که پیرامون موضوع حجاب وزیر امورخارجه ای

تالیا فعل و انفعالاتی رخ داده …

پس از پایان سفر خانم بنینو به تهران یکی از رسانه های اصولگرا طی خبری مدعی شد، که پیرامون موضوع حجاب وزیر امورخارجه ایتالیا فعل و انفعالاتی رخ داده و چون وی بر اساس پروتکل های متعارف ایران در این زمینه ها، حاضر به سر کردن روسری نشده است، وزیر خارجه کشورمان برخورد تندی انجام داده و خانم بنینو پس از ناراحتی بسیار اقدام به سر کردن روسری کرده است. بر خلاف این ادعا تصویر فوق اخیرا منتشر شده و خلاف این موضوع را نشان می دهد !

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates