28.02.2014

محمد نوری زاد: خامنه ای عنصر مطلوب استعمار در ایران است

Related posts:

  1. خامنه‌ای: هیچ‌کس نباید مذاکره‌کنندگان ایرانی را سازشکار بنامد
  2. به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم: گزارش صداوسیما علیه ادعاهای اخیر هاشمی رفسنجانی
  3. مقام معظم: حسن! اگر اوباما اومد جلو، نرو توالت فالس نیوز: این بار دست به آب رفتن بی‌موقع، حتی با پای راست، به ضرر نظام است
  4. جدیدترین فتواهای آیت‌الله خامنه‌ای: از معاشرت با بهاییان «اجتناب» شود
  5. پشت پرده رابطه نزدیک آیت‌الله خامنه‌ای با “مجتهدان ساختگی”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates