04.04.2014

گزارشها حاکی از کشف جسد یک ایرانی در بلوچستان پاکستان است

رادیوفردا: نشریه تریبون، روز چهارشنبه گزارش داده است که در شهر مشاکئی در بلوچستانِ پاکستان جسد یک ایرانی که به دار آویخته شده بود، پیدا شده است.

یک مقام پاکستانی به این نشریه گفته است که آثار شکنجه بر روی این جسد مشهود بوده است. بنا بر این گزارش، از جسد، کاغذی کشف شده که این فرد را جاسوس ایران خوانده است.

نام این فرد محتاج عبیر شهروند سیستان و بلوچستان اعلام شده است. این گزارش می افزاید که این فرد در حالی ربوده شده که برای دیدار بستگانش به بلوچستان ِ پاکستان رفته بود.

بنا بر این گزارشِ تربیون، تحقیقات درباره مرگ این مرد ایرانی ادامه دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates