05.02.2013

مناظره داغ بعدی صداوسیما: حسین شریعتمداری در برابر حسین صفار هرندی!!

هاشمی نامه: حال شریعتمداری در حدی بود که مرتب به داشتن اسنادی اشاره می کرد که هنوز بعد از صدها بار تهدید رو نکرده است و برای هفتصدمین بار از ملاقات سوروس با خاتمی خبر داد، بدون آنکه هیچ دلیلی برای آن بیاورد. به نظر می رسد با این روند حضور چندصدایی در صداوسیما، شرایط برای برگزاری انتخاباتی با نشاط فراهم است؛
با روند برگزاری مناظرات داغ در صداوسیما، پیش بینی می شود ترکیب بعدی مناظرات تلویزیونی، حسین شریعتمداری در برابر حسین صفارهرندی باشد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مناظرات تلویزیونی که از سال 1384 به صورت زنده در صداوسیما آغاز شد، ابتدا به صورت مناظره نمایندگان کاندیداها انجام می گردید و سپس در سال 1388 سطح مناظرات به کاندیداها ارتقا یافت.

بعد از مناظرات داغ انتخاباتی در سال 1388 که با اختصاص وقت جداگانه و اضافی به محمود احمدی نژاد بعد از مناظرات سایر کاندیداها چالش برانگیز شد، صداوسیما برای کاهش تنش موجود در جامعه و جلب بیننده از شبکه های ماهواره ای، اقدام به برگزاری مناظرات دیگری بین نیروهای سیاسی از جناح های مختلف کرد که اوج آن مناظره زاکانی و اطاعت به عنوان نمایندگان فعلی و سابق مجلس از جناح های اصولگرا و اصلاح طلب بود.

اما ظاهرا روند تنزل سطح مناظرات همچنان ادامه دارد و در سال 1391 سطح مناظره از نمایندگان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، به مناظره داخلی در جناح راست کشیده شده است و مناظره عسگراولادی – شریعتمداری را می توان به عنوان مناظره بخش میانه روی جناح راست با بخش تندروی آن ارزیابی کرد.

جالب اینجاست که اسم این برنامه مناظره بود، اما حبیب الله عسگراولادی که به قول خودش آفتاب لب بام است، با پرهیز از این که از سوی شریعتمداری متهم به دست داشتن در فتنه جدید شود، دائما می گفت، تمامی اظهارات شریعتمداری را قبول دارد و این سوال را در ذهن بینندگان مطرح کرد که وقتی یک طرف تمام حرف های طرف مقابل را قبول دارد، دیگر چه مناظره ای شکل می گیرد؟

جالب اینجاست که حسین شریعتمداری که تریبون را به تنهایی در اختیار گرفته بود، با طرح سناریوهای توهمی تخیلی خود، از اساتید بزرگی نظیر هابرمارس و کاستلز که اتفاقا منتقد سیاستهای سرمایه داری هستند، به عنوان عوامل سازمان سیا نام برد.

حال شریعتمداری در حدی بود که مرتب به داشتن اسنادی اشاره می کرد که هنوز بعد از صدها بار تهدید رو نکرده است و برای هفتصدمین بار از ملاقات سوروس با خاتمی خبر داد، بدون آنکه هیچ دلیلی برای آن بیاورد.

به نظر می رسد با این روند حضور چندصدایی در صداوسیما، شرایط برای برگزاری انتخاباتی با نشاط فراهم است؛ چرا که شریعتمداری علاوه بر متهم کردن میرحسین موسوی و کروبی، خاتمی و هاشمی را مورد اتهام و اهانت قرار داد.

مشخص نیست اگر قرار است در صداوسیما عملکرد خاتمی و هاشمی در قالب یک مناظره مورد نقد قرار گیرد، چرا زمانی که خود این شخصیتها از تریبون رسانه به اصطلاح ملی محرومند، اشخاصی که جرات دفاع از نظرات آنها را داشته باشند، دعوت نمی شوند و فردی نظیر عسگراولادی که از سران جناح راست سنتی می باشد و صرف نظر از میانه رو و اخلاقی بودن، هیچ گاه مواضع هاشمی و خاتمی را تایید نکرده، به عنوان طرف مناظره آورده می شود.

Related posts:

  1. لاريجاني واردات بنز براي نهاد رياست جمهوري را لغو کرد
  2. اعتراض نمایندگان به نشست محرمانه دولت و مجلس با رهبر
  3. فیلمهای ضدفتنه صدای خودعمارپندار را هم درآورد/دارابی:به خیلی از کارگردانان درخواست دادیم،فقط 3نفر زیربار رفتند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates