12.06.2014

ترفندهای آماری برای جبران کمبود نیرو در اورژانس: تلفن بازی اورژانس تهران با وزیر بهداشت

تدبیر: وزیر بهداشت آمد،تماس با اورژانس تهران کم شد

گروه اجتماعی تدبیر:شب گذشته وزیر بهداشت از اورژانس کشور بازدید کرد. دراین بازدید تعدادی ازمعاونان و اعضای ارشد وزارت خانه و دکتر رضا دهقان پور رییس اورژانس تهران هم او را همراهی کردند.

این بازدید از حدود ساعت هفت غروب آغازشد و تا پاسی از شب ادامه داشت.

به گزارش “تدبیر” برخی از پرسنل اورژانس می گویند در زمان بازدید وزیر بهداشت از مرکز 115، تلاش شده تا با کم شدن تعداد تماس های ورودی به کانتر های 115 ضعف کمبود نیرو در این بخش از اورژانس به چشم نیاید.

اورژانس تهران چندین سال است که با کمبود نیروی انسانی مواجهه است.

یکی از پرسنل اورژانس تهران جزئیاتی از تلاش برای آرام نشان دادن وضعیت اورژانس در زمان حضور وزیر را در اختیار “تدبیر” قرار می دهد.

او به “تدبیر” می گوید:«چند دقیقه ای از ساعت 9 شب گذشته بود که آقای وزیر بهداشت وارد بخش 115 شدند.در این زمان به صورت ناگهانی و برای حدود 15 دقیقه تماس های ورودی به 115 بسیار کم شد.»

او می گوید:« در زمان های عادی به دلیل حجم بالای در خواست های مردم در این ساعت کسی از پرسنل 115 فرصت تکان خوردن ندارد. اما همز مان با ورد آقای وزیر بهداشت ورودی تماس های مردم به اورژانس به حدی کم شد که اصلا قابل تصور نیست.»

او ادامه می دهد:« البته این تنها اقدام برای آرام نشان دادن اورژانس تهران نبود بلکه از قبل از آمدن آقای وزیر چند نفر از پرسنل غیر مرتبط با 115 را پشت کانترها قرار دادند تا کمبود نیروی انسانی برای این بخش به چشم نیاید.»

برخی از پرسنل اورژانس می گویند این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی در اورژانس تهران می افتد. در بازدیدی که محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری از اورژانس تهران انجام داده نیز مشابه همین اتفاق ها افتاده است.

اورژانس تهران با کمبود نیروی انسانی مواجهه است و همین موضوع باعث شده است که پرسنل این سازمان امکان استفاده از مرخصی های استحقاقی شان را از دست بدهند.

گویا یکی از پرسنل اورژانس هم قصد داشته به نمایندگی از سایر کارکنان با وزیر بهداشت صحبت کند اما مانع از این اقدام او می شوند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates