30.06.2014

وزیر خارجه فرانسه: داعش به حکومت بشار اسد نفت فروخته است

رادیوفردا: لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه می گوید گروه داعش یا دولت اسلامی شام و عراق ، نفت مناطق زیر اشغال خود را به حکومت بشار اسد در سوریه فروخته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس در کنفرانس خبری در دهلی نو گفت در اینمورد مدارک معتبر دارند.

او افزود همین نشان دهنده “پیچیدگی” مناقشات فزاینده در منطقه است زیرا درحالی که ظاهرا جهادی ها و حکومت بشار اسد با یکدیگر در جنگند اما در عمل غالبا به یکدیگر کمک می کنند تا خود را مشروع جلوه دهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates