05.08.2014

طب مکمل در ایران: فرادرمانی، سایمنتولوژی


با اینکه این برنامه افق قدیمی است ولی بسیار مفید برای اینکه ببینید چگونه گروهای فریبکار در ایران از ضعف فکری مردم بیچاره سوء استفاده می‌کنند و خرافه پروری می‌کنند. بعضی گروه‌های خرافه پرور چنان بزرگ شده‌اند که حتی رژیم جن پرور آخوندی هم به وحشت افتاده.

Related posts:

  1. مدیر حوزه‌های علمیه ایران: آشپزخانه اپن خلاف معماری اسلامی است
  2. محمدباقر علوی تهرانی: آموزش زبان و کامپیوتر به کودکان تاسف‌بار است
  3. آزادی ناگهانی جن گیر مشهور دولت در آستانه انتخابات
  4. ترویج نکبت بوسیله آخوندها: فاطمیه از کی در ایران باب شد؟ راز رونق شدید فاطمیه در 13 سال اخیر
  5. دانشکده نوبنیاد مداحی و فساد مداحان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates