17.08.2014

افشای چند صد بورسیه غیرقانونی دولت احمدی نژاد

سحام نیوز: بیش از هفتصد بورسیه غیرقانونی اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد افشا شد. علی غزالی این لیست ها را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده است.

به گزارش سحام، وی نوشته است: در خصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جانفشانی تاریخی ایشان، که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته، را بر خلاف مشاوره هایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان میدهند، را به بقا در طبقه ۱۴ ساختمان شهرک غرب نفروخته اند؛ باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطرحه در خصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیه ها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند همین خورده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقی مانده در کشور نیز به فنا میرود.

لذا حداقل کاری که اکنون از دست همچون من بر می آید افشای نام این چندین هزار نفر بزرگوار است و البته به ذکر توضیحات زیر:

اول: وجود نام افراد در لیست زیر لزوماً دلیلی بر عدم شایستگی این افراد و طی سیکل خلاف از سوی آن افراد محسوب نمیشود و بیشتر نقدی بر کلیت این اقدام بنیان افکن است که بدون هیچ نظر کارشناسی و صرفاً به دلیل از بین بردن پایه های علمی کشور یا با قصد و نیت و یا بدون قصد و نیت اقدام به پذیرش این تعداد بورسیه دکترای بدون کنکور نموده اند.
دوم: برای هر فرد بنا به رشته تحصیلی به دانشگاه محل پذیرش رقمی ما بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون پرداخت شده و یا باید میشده است و اگر رقم میانگین ۴۰ میلیون تومان را هم در نظر بگیریم به ارقام عجیب و غریبی میرسیم که افرادی که بر روی ادامه این روند پافشاری میکنند باید توضیح دهند که چنین بودجه ای از کجا باید تهیه شود؟
سوم: متاسفانه بعد از اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی عدد ۳۰۰۰ دارای اهمیت خاصی شده است و بگونه ای معیاری برای سنجش ها و در این مورد هم به اشتباه تعداد بورسیه ها ۳۰۰۰ عنوان میشود و این در صورتیست که لیستی که در اختیار ماست و قطعاً هم شامل افراد پذیرفته شده دقیقه نودی که نامشان در هیچ لیستی نیست و با تلفن وزیر پس از رد شدن پذیرفته شده اند نمیشود رقم بسیار بیشتر از ۳۰۰۰ نفر را در بر میگیرد. به نحوی که فقط در یک لیست که افراد فارغ التتحصیل پذیرفته شده قبل از سال ۸۹ را شامل میشود با رقم ۲۰۲۲ مواجه هستیم، یعنی فقط تعداد افرادی که تا قبل از سال ۸۹ در بورس پذیرفته شده اند و درسشان را نیز به پایان رسانده اند رقم ۲۰۲۲ است و با این احتساب که اوج بورسیه ها از سال ۸۹ به بعد بوده است و لیستهایش را خدمتتان ارائه خواهیم کرد. رقم بیش از ۴۰۰۰ نفر فقط در اختیار ما قرار دارد و تاکید میکنم قطعاً این افراد شامل افراد دقیقه نودی که نامشان در لیست نیست و بعضاً بصورت تجربی با آنها مواجه شده و اکنون نامشان را در لیست پیدا کرده ام نمیشود.
چهارم: این موضوع را در نظر بگیرید که این ۴۰۰۰ نفر و بیشتر طبق قانون باید در دانشگاه های سراسر کشور به عنوان هیات علمی پذیرفته شوند و اگر چنین شود و امروز چه با بودن فرجی دانا و چه پس از آن کوتاه بیاییم تصور کنید که چه وضعیت علمی در انتظار دانشگاه های کشور خواهد بود.
پنجم: این تعداد فقط بورسیه های داخل کشور را در بر میگیرد و شامل افراد اعزام شده به خارج از کشور نمیشود که بعضاً آقازاده ها را با بودجه رسمی کشور در اوج بحران ارز به کانادا و آمریکا و استرالیا و انگیستان و روسیه و… فرستاده اند و آن لیست هم تعداد چشمگیری را شامل میشود.
ششم: برخی در لیست هستند که حتی شرایط اولیه دریافت بورس مانند شرط سنی و شرط معدل شاملشان نمیشود و برای نمونه فردی را بصورت اتفاقی در لیست مشاهده کردم که متولد ۵۴ بوده و در زمان دریافت بورس یعنی سال ۹۱ سنش بیش از حد تعیین شده(۳۳ سال) بوده است و جالب آنکه به محض دریافت بورس در دانشگاه محل تحصیل به یک سمت مهم نیز گمارده شده و یا شخص دیگری که ضمن دریافت بورس به عنوان دبیر هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه هم گمارده شده بود و شما در نظر بگیرید که جذب اعضای هیات علمی یک دانشگاه که نقش قطب علمی را در علوم انسانی دارد به چنین فردی واگذار شده بود که خودش بدون کنکور در حال تحصیل در دوره دکترا بوده!
در پایان عرایض یادآور میشوم که لیست سال ۹۲ به علت آنکه شروع به تحصیل افراد مصادف با روی کار آمدن دولت جدید شده و از ورود بسیاری از افراد به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است و شخصاً اطلاع دقیقی از لیست بورسهای ابطال شده ندارم و ترس آن میرود که در حق شخصی به اشتباه ظلم صورت گیرد از افشای آن فعلاً پرهیز میکنیم و لیستها را از سال ۹۱ آغار میکنیم و بعد ۸۹ و بعد لیست فارغ التحصیلان پذیرفته شده قبل از ۸۹ و انشالله پس از آن به شرط حیات لیست پر ستاره سال ۹۰ که به نظر شخصی بنده بیشترین آقازاده را درون خود جای داده است میپردازیم.

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

boorsiieh-saham-news

این هم متنی که در فیس بوک علی غزالی همراه با لیست منتشر شده:

در خصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جانفشانی تاریخی ایشان که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته را بر خلاف مشاوره هایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان میدهند را به بقا در طبقه 14 ساختمان شهرک غرب نفروخته اند. باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطرحه در خصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیه ها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند همین خورده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقی مانده در کشور نیز به فنا میرود.
لذا حداقل کاری که اکنون از دست همچون من بر می آید افشای نام این چندین هزار نفر بزرگوار است و البته به ذکر توضیحات زیر:
اول: وجود نام افراد در لیست زیر لزوماً دلیلی بر عدم شایستگی این افراد و طی سیکل خلاف از سوی آن افراد محسوب نمیشود و بیشتر نقدی بر کلیت این اقدام بنیان افکن است که بدون هیچ نظر کارشناسی و صرفاً به دلیل از بین بردن پایه های علمی کشور یا با قصد و نیت و یا بدون قصد و نیت اقدام به پذیرش این تعداد بورسیه دکترای بدون کنکور نموده اند.
دوم: برای هر فرد بنا به رشته تحصیلی به دانشگاه محل پذیرش رقمی ما بین 35 تا 50 میلیون پرداخت شده و یا باید میشده است و اگر رقم میانگین 40 میلیون تومان را هم در نظر بگیریم به ارقام عجیب و غریبی میرسیم که افرادی که بر روی ادامه این روند پافشاری میکنند باید توضیح دهند که چنین بودجه ای از کجا باید تهیه شود؟
سوم: متاسفانه بعد از اختلاس 3000 میلیاردی عدد 3000 دارای اهمیت خاصی شده است و بگونه ای معیاری برای سنجش ها و در این مورد هم به اشتباه تعداد بورسیه ها 3000 عنوان میشود و این در صورتیست که لیستی که در اختیار ماست و قطعاً هم شامل افراد پذیرفته شده دقیقه نودی که نامشان در هیچ لیستی نیست و با تلفن وزیر پس از رد شدن پذیرفته شده اند نمیشود رقم بسیار بیشتر از 3000 نفر را در بر میگیرد. به نحوی که فقط در یک لیست که افراد فارغ التتحصیل پذیرفته شده قبل از سال 89 را شامل میشود با رقم 2022 مواجه هستیم، یعنی فقط تعداد افرادی که تا قبل از سال 89 در بورس پذیرفته شده اند و درسشان را نیز به پایان رسانده اند رقم 2022 است و با این احتساب که اوج بورسیه ها از سال 89 به بعد بوده است و لیستهایش را خدمتتان ارائه خواهیم کرد. رقم بیش از 4000 نفر فقط در اختیار ما قرار دارد و تاکید میکنم قطعاً این افراد شامل افراد دقیقه نودی که نامشان در لیست نیست و بعضاً بصورت تجربی با آنها مواجه شده و اکنون نامشان را در لیست پیدا کرده ام نمیشود.
چهارم: این موضوع را در نظر بگیرید که این 4000 نفر و بیشتر طبق قانون باید در دانشگاه های سراسر کشور به عنوان هیات علمی پذیرفته شوند و اگر چنین شود و امروز چه با بودن فرجی دانا و چه پس از آن کوتاه بیاییم تصور کنید که چه وضعیت علمی در انتظار دانشگاه های کشور خواهد بود.
پنجم: این تعداد فقط بورسیه های داخل کشور را در بر میگیرد و شامل افراد اعزام شده به خارج از کشور نمیشود که بعضاً آقازاده ها را با بودجه رسمی کشور در اوج بحران ارز به کانادا و آمریکا و استرالیا و انگیستان و روسیه و… فرستاده اند و آن لیست هم تعداد چشمگیری را شامل میشود.
ششم: برخی در لیست هستند که حتی شرایط اولیه دریافت بورس مانند شرط سنی و شرط معدل شاملشان نمیشود و برای نمونه فردی را بصورت اتفاقی در لیست مشاهده کردم که متولد 54 بوده و در زمان دریافت بورس یعنی سال 91 سنش بیش از حد تعیین شده(33 سال) بوده است و جالب آنکه به محض دریافت بورس در دانشگاه محل تحصیل به یک سمت مهم نیز گمارده شده و یا شخص دیگری که ضمن دریافت بورس به عنوان دبیر هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه هم گمارده شده بود و شما در نظر بگیرید که جذب اعضای هیات علمی یک دانشگاه که نقش قطب علمی را در علوم انسانی دارد به چنین فردی واگذار شده بود که خودش بدون کنکور در حال تحصیل در دوره دکترا بوده!
در پایان عرایض یادآور میشوم که لیست سال 92 به علت آنکه شروع به تحصیل افراد مصادف با روی کار آمدن دولت جدید شده و از ورود بسیاری از افراد به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است و شخصاً اطلاع دقیقی از لیست بورسهای ابطال شده ندارم و ترس آن میرود که در حق شخصی به اشتباه ظلم صورت گیرد از افشای آن فعلاً پرهیز میکنیم و لیستها را از سال 91 آغار میکنیم و بعد 89 و بعد لیست فارغ التحصیلان پذیرفته شده قبل از 89 و انشالله پس از آن به شرط حیات لیست پر ستاره سال 90 که به نظر شخصی بنده بیشترین آقازاده را درون خود جای داده است میپردازیم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates