27.08.2014

فرجی دانا “مظلوم” رفت، اما “قهرمان” نه !

انتخاب: سخنان اخیر دکتر فرجی دانا در پذیرش اتهامات برخی افراطیون، و در ادامه، عدم رای اعتماد و برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، او را مظلوم از “وزاتخانه ی علوم” به “فرصت مطالعاتی” هدایت کرد، اما فقط مظلوم، نه قهرمان!

او قهرمان نرفت! چون هر انچه برخی افراطیون به او نسبت دادند را پذیرفت! نمی گویم فرجی دانا چونان احمدی نژاد بلوا می کرد و بگم بگم راه می انداخت، اما بد نبود از خود، دولت یازدهم و وزارت علوم در برابر این هجمه عظیم دفاع می کرد.

او حتی در برابر سخنان خلق الساعه ی فردی به نام “نوباوه” کوتاه امد. حال انکه این نماینده ی حامی استیضاح، در سخنانش اساسا قائل به ربط نبود! صرفا حرف می زد و کلمات را به هم می چسباند! واکنش ضدانقلاب به استیضاح را در صحن علنی در قالب یک فیلم نشان داد، کارشناس شبکه بیگانه در حال تحلیل حکومت و انچه فضای نظامی در ایران می خواند ، بود! اش انقدری شور شد که دکتر علی لاریجانی رییس مجلس اشفته شد و گفته اقای نوباه! این فیلم اساسا چه ربطی دارد؟ روزی صدبار این شبکه ها مزخرف می گویند، ربطش به این جلسه چیست؟

فرجی دانا اما در این باره نیز حرفی نزد! او حتی در برابر اتهام شیرین مزه ی نوباه در مورد فرار مغزها طی همین یک سالی که فرجی دانا امده، دفاع جامعی نداشت! گویی بحران “فرار مغزها”، ماجرای همین یکی دو ماه اخیر اس و ربطی به این چند دهه ندارد!

تغییرات مدیران وزارت علوم را به چالش کشیدند. اما فرجی دانا حتی نگفت این اولی ترین حقوق یک وزیر است که مدیرانش را خود انتخاب کند. نوباوه گفت، فلان مدیری که عوض کردید، برادرش “رزمنده” بوده! اما اقای فرجی دانا به این هجمه مضحک نخندید و حتی نیاندیشید که خب! برادرش رزمنده بوده! که چه؟! فلان مدیر من، خود جانباز است و آزاده و ضمناً یک نخبه ی علمی… اما مگر فقط چنین شاخص هایی معیار انتخاب مدیران علمی کشور است؟

او از افراطیون نپرسید، شمایان در دولت احمدی نژاد کجا بودید که ظرف سه ماه، 70 درصد مدیران دانشگاهها را تغییر دادند؟ نپرسید چرا اجازه دادید دولت احمدی نژاد، فوج فوج اقازاده و رفیق را در لیست بورسیه ها فرو کند!

فرجی دانا خیلی سئوالات را نپرسید…

او که دیگر باید نام وزیر سابق علوم را بر خود یک بکشد، تنوانست محبوبیت پیشین خود را حفظ کند، او قهرمان نرفت اما مظلوم رفت! چون اخلاقمدارانه ، بی انکه هزار کرده ی برخی افراطیون را به رخ بکشد، از اخلاق گفت و حتی افشای اسامی بورسیه را کوبید! نمی خواست حقی زائل شود، حقاً تدین و شرذافت این مرد شگفتنیست

با این احوالات و انچه امروز گذشت، باید منتظر بود افراطیون بار دیگر شمشیر را از رو ببندند…تازه انان، از چنین بازی شومی خوششان امده، پس باید منتظر بود ظرف ماههای اتی وزرای دیگری ون وزیر ارشاد و … به صحن علنی بیایند و با اتهاماتی چنین سخیف، زیر تیغ استیضاح کشیده شده و

در ادامه، خود وزرا نیز اخلاقمدارانه به بازی افراطیون کمک کنند و دولت را تنها بگذارند!

ما نمی گوییم چندان که احمدی نژاد و تیم رسانه ای اش حامی دولت خود بودند، از دولت یازدهم دفاع کنید. سخن در این است که کاش حضرات اندکی تامل کنند و لاقل، هزینه ی استیضاح را برای افراطیون بالا ببرند! در بازی امروز، چونان روز مشخص بود که شکست با فرجی دانست، اما او به جای برخاستن و افشای رانت سنگین افراطیون، ترجیح داد سکوت کند تا مظلومانه دولت را ترک کند و به فرصت مطالعالتی خویش مشغول شود.

کاش فرجی دانا، لااقل فضا را برای حلامیانش مهیا می ساخت تا لاقل از رانت دانشگاهی دولت های پیشین و سکوت سهمگین و کرکننده ی افراطیون سخن بگویند..کاش فضا را لااقل برای انان تنگ نمی کردید.

می دانم…دکتر فرجی دانا اینک نفسی راحت کشیده است. چون هرچه باشد از شر افراطیون خلاص شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates