08.09.2014

رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران: طلبه‌ نباید با حرف مردم لباس روحانیت را کنار بگذارد

دیگربان: علی‌اکبر رشاد٬ رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران از طلبه‌ها خواسته در پوشیدن لباس روحانیت به حرف مردم و واکنش‌های آن‌ها توجهی نکنند.

آقای رشاد در آئین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه «امام رضا» این خواسته را مطرح کرده و گفته از «مشقات» و «سختی‌های» لباس روحانیت اطلاع دارد.

وی افزوده «لباس روحانیت هویت یک روحانی است»٬ اما «گاهی به اقتضای زمان و مکان ضروری است این لباس بر تن فردی نباشد چرا که در محیطی پوشیدن این لباس وهن این لباس است.»

به گفته رشاد «لباس روحانیت برای تمامی زمان‌ها و مکان هاست» و «یک طلبه باید شأن لباس روحانیت را حفظ کند و همیشه این لباس را بر تن داشته باشد.»

رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود برخی طلاب به خاطر استفاده نکردن مدام از لباس روحانیت انتقاد کرده و گفته «این حالت زیبنده شأن روحانیت نیست.»

Related posts:

  1. افزایش سکس غیر رسمی؛ ناکامی فرهنگی نظام
  2. محافظه‌کاران و مصادره مدارس دولتی
  3. مدارس دولتی تهران به حوزه علمیه ‘وابسته می‌شود’
  4. محمدباقر علوی تهرانی: آموزش زبان و کامپیوتر به کودکان تاسف‌بار است
  5. مدیر حوزه‌های علمیه ایران: آشپزخانه اپن خلاف معماری اسلامی است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates