04.11.2014

افشاگری پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان

خبر1: ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان فاش ساخت مأموران انتظامی وی را تهدید کرده بودند که موضوع حمله اسیدپاشان به دخترش را نباید اطلاع رسانی عمومی کند.
وی گفت: عوامل اسیدپاشی دو نفر موتورسوار بودند که توسط یک خودرو ”پیکان سفیدرنگ“ همراهی میشدند. این پیکان سفیدرنگ، «پشت سر موتور حرکت میکرده و به نوعی حالت مراقبت از آنها را برعهده داشته است».

سهیلا جورکش، غروب نهم مهرماه در محدودهی ”میدان بزرگمهر“ اصفهان در حالیکه در اتومبیل خود نشسته بود و با مادرش تلفنی صحبت میکرد، مورد حملهی اسیدپاشی قرار گرفت. او در اثر این حمله، با آسیبهای جدی از جمله از بین رفتن کامل یک چشم و بخش بزرگی از بینایی چشم دیگرش روبه رو شده است.

Related posts:

  1. امام جمعه اصفهان: متهم اسیدپاشی‌ها
  2. علی یونسی، مشاور ارشد رئیس جمهور : «عامل اسید‌پاشی متأثر یا مزدور سرویس‌های خارجی است»
  3. مصاحبه با فائزه هاشمی منتظر می مانیم تا ببینیم با اسیدپاش ها چه می کنند!
  4. سوتی دادستان اصفهان در تجمع مردم: «تمام پنبه‌هامون رو رشته کردیم!»
  5. گزارش میدانی از احساس ناامنی در زنان اصفهان / قربانیان اسیدپاشی به خاک سیاه نشسته اند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates