17.11.2014

تقریبا در یک چهارم خانواده‌های ایرانی فرد شاغل وجود ندارد

رادیوفردا: بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که ۲۴ درصد از خانواده‌های ایرانی عضو شاغل ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۹۲ درصد خانوارهایی که در آن‌ها فرد شاغلی وجود ندارد به نسبت سال ۹۱ افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آن‌ها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است.

بر اساس آن‌چه در این گزارش آمده در ۵۷ درصد از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آن‌ها تنها یک فرد شاغل وجود دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است.

Related posts:

  1. هشدار وزیر کار: اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در ۱۴۰۰ به ده میلیون می‌رسد
  2. موج جدید بیکاری در دولت تدبیر و امید
  3. سازمان تامین اجتماعی «پنج هزار میلیارد تومان» کسری بودجه دارد
  4. رها کردن بیمار در کنار بیمارستان به دلیل نداشتن هزینه درمان
  5. عضو کمیسیون آموزش مجلس هشدار داد: پدیده فرار مغز‌ها سیر صعودی یافته است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates