17.02.2013

آسیه باکری،آقای طائب – هنوز پیکر پدر و عمویم در آبهای هور خوزستان است

پایگاه خبری آذربایجان : آسیه باکری، فرزند شهید حمید باکری و برادر زاده سردار مهدی باکری

هنوز پیکر پدر و عمویم در آبهای هور است …
هنوز خوزستان تنها دلگرمی ماست …
خوزستان آرامگاه پدرم است …
آقای طائب اولویت شما هرکجا باشد اولویت ما خاک ایران است….

درود بر فرزندان رشید ایران زمین که نمی‌گذارند که خاک آن به تاراج رود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates