09.12.2014

اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

براساس این گزارش ،بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن در این بارهگفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران، آنها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

Related posts:

  1. آتشفشانی که در بافق سرگشود
  2. اعتصاب پنج هزار کارگر معدن بافق در اعتراض به بازداشت همکاران
  3. پاشیدن اسید بر تصویر ایران
  4. هشدار وزیر کار: اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در ۱۴۰۰ به ده میلیون می‌رسد
  5. اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی کارگران در ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates