29.12.2014

محمدحسن رحیمیان٬ تولیت مسجد «جمکران»: مدعیان خط‌‌امام را باید به سخت‌ترین وجه‌ کشت

دیگربان: محمدحسن رحیمیان٬ تولیت مسجد «جمکران» گفته «منافقین جدیدی» که با ادعای «خط امام» قصد براندازی نظام را دارند باید به سخت‌ترین وجه ممکن کشته شوند.

آقای رحیمیان کشتار این افراد را حکم قرآن دانسته و گفته خداوند به پیامبر اسلام مجوز چنین برخوردی با «منافقین» را داده است.

وی با استناد به برخی آیات قرآن افزوده «منافقین»٬ «بیمار‌دلان» و موجدان «وحشت» در وقایع سال ۸۸ دست داشتند و اگر به اقدامات خود ادامه دهند باید به سخت‌‌ترین وجه ممکن کشته شوند.

رحیمیان این افراد را «منافقین جدیدی» معرفی کرده که ادعای «خط امام» می‌کنند٬ اما «ضدامام و نظام اسلامی» عمل کرده و درصدد «براندازی» یا زمینه‌ساز «براندازی» نظام اسلامی هستند.

این روحانی محافظه‌کار افزوده برخی مدعیان «خط امام» در وقایع سال ۸۸ راه «براندازی» نظام را در پیش گرفتند که قرآن مجازات چنین افرادی را تعیین کرده است.

وی برخورد حداکثری با این افراد را نه‌تنها حکم قرآن بلکه روش جاری در آمریکا و انگلیس معرفی کرده و گفته این کشور‌ها نیز با مخالفان خود چنین برخورد می‌کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates