13.01.2015

تصویر “محمد” در صفحۀ اول “شارلی هبدو” در سه میلیون نسخه


رادیوفرانسه: پیامبر اسلام در همراهی و همبستگی جهانی با نشریۀ “شارلی هبدو” و در دفاع از ارزش های جمهوری، یعنی آزادی بیان و جدایی دین از دولت، تصویر اصلی نخستین شمارۀ “شارلی هبدو” پس از سوءقصدهای خونین در فرانسه است.

اولین شمارۀ نشریۀ فرانسوی “شارلی هبدو” پس از سوءقصدهای خونین علیه کارکنان آن با تصویری از محمد، پیامبر اسلام، در سه میلیون نسخه به چاپ می رسد. در صفحۀ نخست این نشریه تصویر پیامبر اسلام دیده می شود که در حال گریستن است و بر روی پلاکاردی که در دست دارد نوشته است : “من شارلی هستم.”
خود نشریۀ فرانسوی عنوان اصلی که برای این تصویر انتخاب کرده این است : “ما بخشیده ایم”. به این ترتیب، نشریۀ طنز فرانسوی خود و همچنین پیامبر اسلام را با شعار جهانی “من شارلی هستم” که در اصل شعار دفاع از آزادی بیان و اندیشه و همچنین مدارای دینی است همصدا و همراه کرده و با این اقدام این پیام را نیز رسانده که آزادی اندیشه و بیان و جدایی دین از دولت (لائیسیته) ضامن اصلی مدارای دینی و دموکراسی است.
بازماندگان “شارلی هبدو” قصد داشتند شمارۀ جدید این نشریه پس از کشتار کارکنان آن در هفتم ژانویه گذشته را به جای 60 هزار نسخه در یک میلیون نسخه به چاپ برسانند. اما، تظاهرات بی سابقۀ میلیون ها فرانسوی در اعتراض به این کشتار و همچنین تجمعات همبستگی صدها هزار شهروند جامعۀ بین المللی در اقصی نقاط جهان در پشتیبانی از ارزش های دموکراسی و جمهوری باعث شد که کارکنان بازماندۀ “شارلی هبدو” اولین شمارۀ این نشریه را پس از سوءقصدهای تروریستی اخیر پاریس در سه میلیون نسخه به چاپ برسانند. نشریۀ “شارلی هبدو” در بیست و پنج کشور به چاپ می رسد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates