21.01.2015

بـرکـات فـرار مـغـزهـا

قانون: یک مسئول فراری دادن مغز، چشم، زبان و سیراب شیردان از کشور با نشان دادن جمعیت کثیر طرفداران تیم ملی ایران در استرالیا اعلام کرد: اوایل که ما مشغول فراری دادن مغزها بودیم معاندان و غرض‌ورزان می‌گفتند چرا این کار را می‌کنید؟ امروز چشمشان را باز کنند و ببینند تیم ملی ما در هر کشوری که برود حداقل 10هزار نفر برای طرفداری از آن به ورزشگاه می آیند و این دستاورد کمی نیست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates