23.01.2015

نماینده علی خامنه‌ای در استان کرمان: افغان‌ها سلامت کشور را به خطر انداخته‌اند

دیگربان: یحیی جعفری٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان کرمان گفته با حضور افغان‌ها در ایران به شدت مخالف است و افغان‌ها «امنیت» و «سلامت» کشور را به خطر انداخته‌اند.

آقای جعفری با اعلام این مطلب و انتقاد از دولت به خاطر تعلل در اخراج افغان‌ها از ایران افزوده آنها هزاران منصب شغلی را «اشغال» کرده‌اند.

اظهارات این نماینده علی خامنه‌ای یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری روحانیون علیه حضور افغان‌ها در ایران محسوب می‌شود.

براساس برخی آمار‌ها در حال حاضر بیش از دو میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که گزارش‌های زیادی از آزار و اذیت برخی از آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

براساس تصمیم دولت سکونت افغان‌ها در برخی استان‌ها ممنوع است و بعضی روحانیون محلی در تحریک مردم علیه آنها نقش موثری دارند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates