08.03.2015

رئیس کل ستاد نیروهای مسلح: فرماندهان نباید برای دل رئیس جمهور کار کنند

دیگربان: حسن فیروزآبادی٬ رئیس کل ستاد نیروهای مسلح از فعالیت برخی فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی با هدف کسب رضایت رئیس جمهوری انتقاد کرد.

آقای فیروز‌آبادی گفته یک نظامی برای اینکه وزیر شود نباید برای «دل رئیس‌ جمهور» کار کند و نظامی یعنی کسی که فقط نیروهای مسلح را می‌بیند و نه چیز دیگری را.

وی بی‌آنکه نامی از فرماندهان نظامی ببرد افزوده فرماندهی که عشق به سازمانش نداشته باشد، فرمانده نیست.

به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یک فرمانده باید عشق به نیروهای مسلح داشته باشد، اساس کار خود را بر سه محور «ایمان»، «باور اسلامی» و «توکل به خدا» قرار دهد.

این یرای نخستین‌بار است که فیروز‌آبادی به عنوان بالا‌ترین مقام نظامی در نیرو‌های مسلح از فعالیت و موضع‌گیری برخی فرماندهان نظامی به صورت علنی انتقاد می‌کند.

این انتقاد از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که فیروز‌آبادی آن دسته از فرماندهان را مورد نقد قرار داده که به گفته وی برای جلب رضایت رئیس جمهور {حسن روحانی} فعالیت می‌کنند.

Related posts:

  1. انتشار ویدئویی از فرمانده سپاه در مورد نقش سپاه در رخدادهای ۸۸
  2. روایتی تازه از دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات ریاست جمهوری
  3. «انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ از انتخابات گذشته دشوارتر است»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates