18.03.2015

نقش سپاه پاسداران در مراسم چهارشنبه سوری ایران

رادیوفرانسه: به گفتۀ محمد نوری زاد هیچ تاجر عادی قادر نیست این حجم بزرگ از مواد انفجاری و آتش زا و ترقه را برای مراسم چهارشنبه سوری وارد کشور کند بی آنکه از هزارتوی امنیتی کشور بگذرد. محمد نوری زاد همچنین می گوید : واردکنندۀ اصلی اسباب آتش بازی و چهارشنبه سوری در ایران خود سپاه پاسداران است که از این محل سودهای کلان به دست می آورد.

برغم هشدارهای نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و روحانیان حاکم بر این کشور که مراسم چهارشنبه سوری را در خیابان ها ممنوع و بعضاً حرام اعلام کردند، این مراسم امسال نیز به شدت و گستردگی سال های گذشته برگزار شد.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی نوشت که از همان نخستین ساعات اولیه مراسم چهارشنبه سوری یک نوجوان پانزده سال در نتیجۀ انفجار کشته و یک مجتمع مسکونی نیز آسیب های سنگین دید. همین منبع افزوده است که هزار اکیپ آتش نشانی و آمبولانس های اورژانس در صد نقطۀ شهر تهران مستقر شدند.
محمدنوری زاد، سینماگر و منتقد در ایران، در خصوص برگزاری گستردۀ مراسم چهارشنبه سوری برغم هشدارهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله گفته است : دلایل نگرانی و مخالفت روحانیان با مراسم نوروز و چهارشنبه سوری و عموماً هر آنچه که ایران باستان را یادآوری کند روشن است و نیازی به توضیح مجدد ندارد. اما، در این میان مخالفت نیروی انتظامی با مراسم چهارشنبه سوری نوعی “بازی” برای رد گم کردن است. زیرا، هیچ تاجر عادی قادر نیست این حجم بزرگ از مواد انفجاری و آتش زا و ترقه را وارد کشور کند بی آنکه از هزارتوی امنیتی کشور عبور کند. به گفتۀ محمد نوری زاد واردکنندۀ اصلی اسباب آتش بازی و چهارشنبه سوری در ایران خود سپاه پاسداران است که از این محل سودهای کلان به دست می آورد.

گفتگو با محمد نوری زاد، سینماگر منتقد در ایران
گوش کنید (06:54)

Related posts:

  1. چهارشنبه سوری با طعم دود و باروت و مخالفت و محدودیت

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates