30.04.2015

مفسد کلان اقتصادی، مشمول عنایات ویژه دستگاه قضایی: دومین مرخصی محمدرضا رحیمی در دومین ماه حبس!

کلمه: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق که با وجود فسادهای کلان از امتیازات خودی بودن بهره مند است، برای دومین بار از زندان اوین به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا رحیمی که اسفندماه گذشته پس از ده روز از آغاز حبس خود برای مدت دو هفته از مرخصی بهره مند شد، در روزهای گذشته بار دیگر به مرخصی آمده است.

او که خود را معاون اول نظام می نامید و از پول رشوه و اختلاس به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس پول داده بود، تا امروز نهم اردیبهشت هم در مرخصی بوده است.

رحیمی که به حرام خواری اقتصادی به نفع حرام خواران سیاسی متهم است، می گویند آنچه را دادگاه «مال نامشروع» می داند، به «نامزدهای حزب اللهی و ولایتمدار» کمک کرده است و توقع داشته که به جای مجازات، از این بابت مورد تقدیر قرار گیرد.

دو روز قبل که خبر درگذشت همسر سید احمد هاشمی، زندانی سیاسی سبز، منتشر شد که سه سال از مرخصی محروم بود، بسیاری پرسیدند که چرا این زندانی که جرمی جز دلسوزی و انتقاد ندارد باید از حق مرخصی و بودن در کنار همسرش در آخرین لحظات محروم باشد، اما رحیمی که مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده و تنها برای یک مورد از دهها اتهام خود، آن هم با تخفیف ویژه، پنج سال حبس گرفته، باید در همان روزهای آغاز حبس به بهانه اینکه همسرش بیمار است، از مرخصی بهره مند شود.

اما اکنون مشخص شده که در همان روزهای آخر عمر دکتر مریم ایمانی که بیماری سرطان رنج می برد و همسرش احمد هاشمی از حضور بر بالین او محروم بود، محمدرضا رحیمی در مرخصی بوده است تا بار دیگر مشخص شود که وقتی خانواده های زندانیان سیاسی فغان به آسمان بلند می کنند و از نبود ذره ای انصاف و درایت در وجود مسئولین می گویند، از چه سخن می گویند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates