27.02.2013

چون هرزه شمایید ما هرزه می نگاریم

روز: یکی از راهیافتگان “مجلس مردگان” جمهوری اسلامی، دیروز، چشم تنگ، بست و دهان گشاد، گشود و به تقلید از بالاتری هایش، به روزنامه نگاران صفاتی نسبت داد که برازنده خود او و دیگر همپالکی هایش است؛ سخنانی که البته دیگر تعجبی بر نمی انگیزد که از قاتل و جاعل و دزد بیش از این هم انتظار نمی رود؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست.

اما دهان گشودن های زشت مهدی کوچک زاده، این حامی سر سخت احمدی نژاد، که علی مطهری او را به نام مناسبش خوانده، بی سابقه نیست؛ چه آنگاه که خبرنگار شرق را با لفظی در خور خویش مورد خطاب قرار داد، چه آن زمان که در دفاع از یار غارش سعید مرتضوی، پاچه خوار سگ او شد، و همان هنگام که صفات خویش به دیگران نسبت داد:تفاله، شارلاتان، فاسد، دروغ پرداز، هتاک و…

این متخصص “محیط متخلخل”، خشمگین از اینکه عکاسان، عکس او و همانندانش را گاه “شوخی بدنی” درمجلس اسلامی ثبت کرده اند، به آینه شکستن روی آورده:ممنوعیت حضور عکاسان در مجلس؛همان کار که رایج ست در جمهوری اسلامی:گردانندگان حکومت مجاز به انجام هر کاری هستند، روزنامه نگاران و عکاسان اما اگر بنویسند و ثبت کنند، باید محدود و ساکت شوند و متهم به اینکه جاسوس اند و عامل بیگانه، و جزاشان، سیاه چال است و بازجویی های شبانه روزی و سپس اعترافات دروغین؛ اتهاماتی که دیگر در دکه عطاران نیز خریدار ندارد.

بی جهت نیست که این آقا که تا بهمن ۵۷ از سیاست گریزان بود واز فردای آن انقلابی شد و از آن پس با هر که بر سر قدرت آمده، رنگ عوض کرده، در اینجا نیز عقده دل چنین می گشاید: ” از افتخارات نظام مقدس ما ارتقاء و گسترش وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ رسانه و خبرنگاری در راستای آزادی بیان است اما قشر جوان و دلسوز کشور مرتبط با این امر یعنی خبرنگاران متعهد که یک‌تنه در مقابل تهاجم سیل دروغ و افترای رسانه‌های صهیونیستی ایستاده‌اند…. مثل بقیه اقشار در معرض نفوذ هرزه‌نگارانی هستند که با یدک کشیدن عنوان حرفه شریف و صعب خبرنگاری و عکاسی تلاش دارند تا با حاصل خون شهداء که نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان آن نظیر مجلس شورای اسلامی می‌باشد مقابله نموده و موجبات وهن آن را فراهم آورند. بحث بر سر این جماعت است که من عنوان هرزه‌نگار را برای آنان بر خبرنگار ترجیح می‌دهم. جماعتی که بخشی از آن این روزها توسط دستگاه اطلاعاتی کشور شناسایی و دستگیر شده اند….. بحث ما بر سر کسانی است که با سوء استفاده از عناوین شریف به مجموعه‌ای که تحت آن نامند خیانت می‌کنند. برخی هرزه‌نگاران سواستفاده‌گر از عنوان خبرنگاری به جای گزارش حقیقت با تقطیع، تحریف و واژگون کردن آن به قلب حقیقت مشغولند و برای خوشایند اربابانشان در بی‌بی‌سی و وی‌او ای و صدای اسرائیل در صدد وهن ارکان نظام جمهوری اسلامی از جمله مجلس می‌باشند…. تا کی باید اجازه داد نفوذی‌ها با استفاده از عناوین مقدس سوء استفاده کنند؟…. ”

چه می توان گفت جز آنکه وای بر حکومتی که ارکانش، این مجلس است و “حامیان عناوین مقدس اش” این کوچک زادگان هرزه گو؟ کسانی که نمی دانند هرزه آنان اند، ما تنها “هرزه” می نگاریم. “روز” مردمان ایران با اینان تیره شده است، ما تنها “روز” می نگاریم. “خبر” اینان اند، ما “خبر” نگاریم. “مقاله” اینان اند، ما “مقاله” نویسیم. “وهن” آنان اند، ما “وهن” می نگاریم.

و سخن آخر با آقا! آقای خامنه ای!از “واقعیت” حکومت شما احمدی نژاد ها و کوچک زاده ها بیرون زده اند. درمان آن نیست که فرزندان این سرزمین و بوم را در سیاه چال های حکومت اسلامی به شریعتمداری ها و شایانفرها بسپارید؛ آنها تنها “واقعیت” نگارند؛تازه بخشی از واقعیت. وای از آن روز که ملتی به نگارش “واقعیت” برآید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates