17.08.2015

برکناری رئیس زندان اوین، به اتهام برخورد محترمانه با مهدی هاشمی

کلمه: چکیده :على اشرف رشيدى رييس زندان اوين به دليل نحوه ورود مهدى هاشمى، فرزند آيت الله هاشمى كه از نظر مسئولان بالادستى محترمانه تعبير شده است، توبيخ و بركنار شده است. سهراب سليمانى، رييس اداره كل زندانهاى تهران که برادر سردار قاسم سليمانى است، عامل بركنارى رشيدى بوده است….

على اشرف رشیدى رییس زندان اوین از سمت خود برکنار شده است.

به گزارش کلمه، على اشرف رشیدى رییس زندان اوین به دلیل نحوه ورود مهدى هاشمى، فرزند آیت الله هاشمى که از نظر مسئولان بالادستى محترمانه تعبیر شده است، توبیخ و برکنار شده است.

براساس این گزارش سهراب سلیمانى رییس اداره کل زندانهاى تهران عامل برکنارى رشیدى بوده است. سهراب سلیمانى، برادر سردار قاسم سلیمانى بیش از پانزده سال است که در این سمت قرار دارد.

على اشرف رشیدى پیش از آنکه به ریاست زندان اوین برسد رییس زندان کرمانشاه بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates